CS Mioveni a făcut bilanțul pe 2013: „Rezulta­tele sunt sub așteptările noastre”

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 19 Dec. 2013, 15:03 Actualizat: 19 Dec. 2013, 15:10 Seria 2
CS Mioveni a făcut bilanțul pe 2013:  „Rezulta­tele sunt sub așteptările noastre”

Conducerea Clubului Sportiv Mioveni a fă­cut, ieri, bilanțul pe anul care tocmai se va în­che­ia, concluzia fiind că fot­balul, principala secție a grupării, a avut o com­portare sub cele­lal­te sporturi.   

Președintele Consiliului Direc­tor al CS Mioveni, Dumitru Ol­tea­nu, și directorul executiv Cons­tan­tin Stancu au fost cei care au pre­zentat jurnaliștilor rezultatele în­re­gistrate de sportivii galben-verzi în 2013. Secțiile pe care CS Mioveni le are sunt judo, box, tenis de ma­să și fotbal, clubul având trei sec­țiuni aici, echipa de seniori, echipa de Liga a IV-a și Centrul de Copii și Juniori.

La CS Mioveni se poate vorbi de­spre trei secțiuni la capitolul fotbal, echipa de seniori care par­ti­cipă în liga a II-a, echipa de Liga a IV-a și Centrul de Copii și Juni­ori. „Marea atenție s-a îndreptat spre fotbal și în acest an. Rezulta­tele sunt sub așteptările noastre. Tre­buie să recunoaștem că spe­răm ca modificările făcute la mo­mentul respectiv în ce privește ban­­ca tehnică să își arate roadele. Noi am fi vrut să avem alte re­zul­tate, dar astea sunt acum. Trebuie menționat atunci când vorbim de echipa de seniori că avem doi ti­neri reprezentativi pentru noi, Ro­­bert Boboc și Marian Popescu. În 2013, aceștia s-au impus la Lotul Național de Tineret U 19, am­bii participând din plin la ca­li­fi­carea e­chipei naționale la Tur­ne­ul Se­mifinal de Elită, fapt fără pre­ce­dent în istoria fotbalului din Mio­veni. Trecând la Liga a IV-a, tre­buie să spunem că, la finalul tu­rului 2013 – 2014, echipa se află pe locul 6, dar foarte important pen­tru noi este faptul că avem cel mai tânăr lot din competiție. De fapt, a­cesta a fost și unul dintre o­bi­e­c­ti­ve­le noastre, acela de a căli în jocuri de seniori juniorii de pers­pectivă ai clubului. Și, mai mult ca sigur, du­pă un sezon de meciuri pu­ter­ni­ce pentru vârsta lor, o parte dintre acești tineri fotbaliști de la CS Mioveni vor putea să facă pa­sul spre echipa mare. Însă, venind vor­­ba despre Centrul de Copii și Juniori, putem spune că acesta este un capitol plin de realizări pen­tru clubul nostru, pentru că, pentru pri­­­ma dată de la înființarea CS Mi­o­veni, echipele de juniori A și B se află în luptă directă și cu mari șan­se de izbândă pentru calificarea la tur­neele finale. Comparativ cu anii precedenți, trebuie să remarcăm fap­tul că dacă altădată rezultatele noastre la acest nivel erau unele ne­satisfăcătoare, acum putem să ne mândrim la finalul turului cu lo­cul III la Juniori A,  echipă antre­na­tă de Alin Chița, și locul II la Juniori B, echipă antrenată de Marin Ra­du”, a încheiat președintele Du­­mi­tru Olteanu.

Stancu: „Putem atinge obiectivul!”

Președintele executiv al CS Mio­veni, Constantin Stancu, a vorbit și el despre activitatea fotbalistică de la gruparea galben-verde, în anul 2013.

Nea Telu a recunoscut că rezultatele la seniori sunt sub așteptări și că de la 2014 se așteaptă mai mult. „Am avut un tur de cam­pionat destul de dificil. Faptul că am ple­cat cu două înfrângeri, una în de­pla­sa­re la o nou-promovată și alta acasă cu FC Olt, nu a fost așa cum trebuie. Jocul nu a fost foarte bun în prima parte. E­chipele sunt destul de echilibrate în a­ceastă serie, însă noi nu am făcut jocuri deosebite, dar nici sub alte echipe nu am fost, echipe cu care am jucat. Am pierdut destul de multe puncte și, dacă luăm aspectul mai multor jocuri, puteam câștiga mai multe puncte. Am pierdut strâns în unele partide, mai a­les după etapa a do­ua, de când s-a schim­bat antrenorul. Din păcate, la finalul anului 2013, după tur și ceea ce s-a jucat din retur, suntem pe locul 9, ceea ce ne dă to­tuși un pic de speranță pentru realizarea obiectivului. Este un o­biectiv accesibil și la acest moment pentru că diferența de punc­te e destul de mică. Se poate recu­pera această diferență. Depinde însă foar­te mult de cum orga­ni­zăm în ur­mă­to­rul an. O­biectivul se poate obține. În schimb, la Centrul de Copii și Ju­niori, lu­crurile au mers destul de bine în acest an pentru că atât rezultatele grupelor, cât și locurile pe care le-am obținut în acest an, în acest tur de campionat, sunt locuri foarte bune. Ju­niorii Republicani A și B sunt între primele 3 locuri. Avem șanse să terminăm pe pri­mele două locuri și să mergem în fazele zonale și apoi mai departe. Avem și copii care au șanse să ajungă în lotul e­chipei mari. Ne dă în­credere acest lucru, faptul că sunt copii ce vin din urmă. Le mulțumim ce­lor care ne-au ajutat să ne desfășurăm ac­­tivitatea, mulțumim jucă­to­rilor, antreno­ri­lor”, spu­nea Constantin Stancu.

Lucrări la stadion

În momentul de față, la Stadionul Orășenesc din Mioveni se exe­cu­tă mai multe lucrări de moder­ni­zare. „Se lucrează la Stadionul Orășenesc. S-a finalizat structura metalică și în continuare trebuie refăcute drenajul și suprafața de joc. Sperăm ca din vara anului viitor să fie totul finalizat. Vom vedea dacă va fi gata ca să revenim aici sau vom juca tot la Pitești”, spunea Dumitru Olteanu.

Vor întăriri

În etapele scurse de la începutul sezonului, la echipa galben-verde s-a simțit lipsa unor jucători care pot stabili soarta unui meci. „S-a simțit lipsa atacanților și nu numai a unuia. Dorim să a­ducem mai mulți jucători. Am ex­tins căutările și, dacă nu vom gă­si jucători do­riți în țară, vom căuta și în străi­nă­tate. Vintilă este refă­cut, iar clubul i-a achiziționat o a­pă­ră­toa­re la picior. Sperăm ca în primă­vară să reintre normal la an­trenamente, să facă parte din lot și chiar din primul unspre­ze­ce”, a mai spus președintele clu­bului.

Discuții cu mai mulți jucători

CS Mioveni are nevoie clar de întăriri în această iarnă, lucru re­cunoscut și de conducerea clu­bului. Ieri, oficialii grupării ar­ge­șe­ne spuneau: „Am purtat dis­cuții cu mai mulți jucători. Nu putem să le dăm numele, pentru că nu vrem să-i pierdem. Când va fi ce­va concret, vom anunța, cu si­guranță. Avem nevoie de un fundaș central, de un mijlocaș ofensiv, de un atacant. E nevoie în fiecare compartiment de ju­că­tori”.

E nevoie de noutăți

Directorul executiv al clubului, Constantin Stancu, a vorbit și el despre necesitatea aducerii unor jucători la echipă. „Noi am jucat numai cu jucători tineri. Vrem niște jucători cu experiență, de 25-26-27-28 de ani, cu care să poți să construiești. E nevoie pentru acest lucru de o perioadă de 2-3 ani. Suntem preocupați de acest aspect. Există o listă cu jucătorii pe care îi vrem. Trebuie să ne încadrăm cu transferurile în bugetul pe care îl avem și să aducem cei mai buni jucători cu banii pe care îi avem”, spunea nea Telu.

Reunire pe 8 ianuarie

Programul pentru perioada de iarnă este deja făcut de antrenorii lui CS Mioveni, acesta fiind apro­bat și de conducerea executivă a clubului. Astfel, pe 8 ianuarie va a­vea loc reunirea lotului. Va urma  un timp de pregătire pe plan lo­cal, perioadă care se va în­cheia cu efectuarea vizitei me­dicale. Apoi se va merge în can­tona­ment și există pentru CS Mioveni 2-3 variante de locații. După pe­rioada de cantonament vor în­ce­pe seriile de jocuri ami­cale pînă la începerea returului.

Articol scris de Silviu Mihai

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 19 Dec. 2013, 15:03 Actualizat: 19 Dec. 2013, 15:10 Seria 2
Pe aceeași temă