Neaga nu mai vrea „valuri” ca anul trecut: „Sperăm să facem o echipă competitivă”

Publicat: 06 Jul. 2012, 11:05 Actualizat: 06 Jul. 2012, 11:46 Seria 2
Neaga nu mai vrea „valuri” ca anul trecut:  „Sperăm să facem o echipă competitivă”

CS Mioveni și-a reluat ieri pregătirile pentru no­ul se­zon, galben-verzii e­fec­tu­ând un prim antre­na­ment la Mioveni, după re­trogra­darea din Liga I. E­chipa s-a reunit cu un nou staff tehnic, dar și cu foar­te mul­te nume noi în rân­dul jucătorilor.

Noii antrenori ai Mioveniului au fost prezentanți ieri dimi­nea­ță: Mihăiță Ianovschi – antrenor prin­cipal, și Adrian Neaga – an­trenor secund, în timp ce Con­stantin Stancu va fi director teh­nic, acesta din urmă având sar­ci­na să supravegheze atent mun­ca pe care o vor depune cei doi.

La reunire s-au prezentat ieri 26 de jucători, dintre aceștia doar 6 făcând parte din lotul vechi, cu ca­­re Mioveniul a abordat, anul trecut, sezonul de Liga I. Astfel, dintre jucătorii care au retro­gra­dat sezonul trecut au mai rămas doar șase fotbaliști: Mihai Ol­tea­nu (fundaș), Octavian Popescu (portar), Marian Miulescu (fun­daș), Cosmin Năstăsie (mijlo­caș), Valentin Coșereanu (mij­lo­caș) și Adrian Neaga (mijlocaș). Lor li s-au alăturat 9 jucători de la FC Dani Coman: Ciprian Bi­ceanu (mijlocaș), Alexandru Du­mitrache (fundaș stînga), Bog­dan Stancu (fundaș central), Ro­bert Boboc (fundaș central, mij­locaș), Mădălin Delcea (mijlo­caș), Robert Popescu (mijlocaș), Claudiu Simion (atacant), Victor Mazilu (atacant), Mircea Pravăț (mijlocaș), toți evoluând anul tre­cut în Liga a IV-a, unde s-au bă­tut la promovare cu SCM Pitești și CS Rucăr.

În afară de cei 15 amintiți mai sus, la primul antre­na­ment au mai fost prezenți și alți 11 fotbaliști care au evoluat în ligile inferioare, printre ei nu­mă­rându-se Cristian Tănase (fost fotbalist la Sporting și Școala Do­brin), A­lin Neacșu (Dinamic Mi­oveni), Avramescu (fost la FC Argeș și Vișina Nouă), Oprea, Co­tigă, dar și Marius Gălan, San­du și Mihai Vintilă, împru­mu­tați, sezo­nul trecut, la Girom Al­bota, și ju­niorii George Bărăscu și Bog­dan Preda, de la Centrul de Copii și Juniori al Mioveniului.

A venit la stadion și Mărgăritescu

Andrei Mărgăritescu s-a pre­zentat și el ieri dimineață la re­unirea lotului Mioveniului, însă nu s-a antrenat alături de cei­lalți jucători. Mijlocașul a avut mai întâi o discuție între patru ochi cu președintele Dumitru Oteanu, după care a urmărit prima parte a antrenamentului din gura tunelului de acces la vestiare. După cum spunea, Măr­găritescu intenționează să se alăture și el lotului la pregă­tire, nu înainte însă de a afla strategia pe care o va urmări clu­bul în perioada următoare.

„Dorim să facem o echipă competitivă!”

După terminarea antrena­men­tului, Rică Neaga a vor­bit despre obiectivele echipei, sperând totodată într-o hotărâre favorabilă a consilierilor locali în șe­dința de aseară.

Rică, a fost o reunire fără prea mult zgomot…
– Am avut reunirea echipei cu jucătorii care au rămas și care mai au contract, dar și cu cei ca­re probabil vor veni la echipă pen­tru următorul sezon. E mai bi­ne să nu facem valuri la înce­put la reunire, pentru că am făcut valuri și anul trecut și s-a întâm­plat să meargă prost treaba.

Ce obiective sunt?
– Sperăm să facem o echipă competitivă, cu care să rămânem în Liga a II-a, pentru că pornim la drum cu un handicap de 13 punc­te, iar la anul ne propunem să atacăm promovarea.

Care este situația ta?
– Situația mea este foarte cla­ră. Mai am contract un an și chiar am fost cooptat în staff, urmând a fi antrenor secund și jucător. Sper ca alături de întreg staf-ul tehnic să facem treabă bună aici.

Se mai așteaptă o decizie a Con­siliului Local în ce pri­veș­te e­chipa. Ce crezi că se va întâmpla (n.r. – ședința a avut loc aseară)?
– Nu cred că se poate lua o astfel de decizie de desființare, pentru că aici sunt oameni ma­turi, care își dau seama că fot­balul argeșean are nevoie de a­ceastă echipă în Liga a II-a.

Azi se la 8.45

Pentru a evita căldurile din tim­pul zilei, antrenorii Mioveniului au mutat ședințele de pregătire dis-de-dimineață. Astfel, echipa se va reuni, astăzi, la 8.45, la sta­di­o­­nul din Mioveni, urmând ca an­tre­­na­­mentul să înceapă la ora 9.

Mâine, trial

Mâine dimineață, pe sta­di­o­nul din Mioveni este programat un tri­al, în care vor fi văzuți jucătorii nou-veniți la echipă, dar și alții ca­re și-au anunțat deja intențiile de a se prezenta pentru a da pro­be. Antrenorii intenționează să fa­că a­cest test cât mai de dimineață, pentru a evita căldurile din timpul zilei și spre a le da astfel posibili­tatea jucătorilor să se exprime la o valoare cât mai reală.

Marius Stoica, în tribune

Fostul secund al lui Iordan Ef­ti­mie la Mioveni, Marius Stoica, a fost și el prezent la reunirea lo­tu­lui, urmărit ședința de pregătire din tribune, iar apoi discutând la vestiare cu cei din staff-ul clu­bu­lui. Stoica a antrenat timp de doi ani pe Vișina Nouă în Liga a III-a, în­să, după cum spunea, a renun­țat la acest post, din cauza nese­ri­o­zității celor de la club, care nu au vrut să discute cu ju­că­torii și pen­tru următorul sezon, mulți din­tre aceștia găsindu-și deja alte an­­gajamente.

Articol scris de Alin MARCU

Publicat: 06 Jul. 2012, 11:05 Actualizat: 06 Jul. 2012, 11:46 Seria 2
Pe aceeași temă