Galben-verzii, la vizita medicală!

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 17 Jan. 2013, 15:14 Actualizat: 17 Jan. 2013, 15:15 Pregătiri, amicale
Galben-verzii, la vizita medicală!

CS Mioveni a efectuat ieri vizita medi­ca­­lă la Policli­nica Sportivă din Craiova cu 24 de jucători. De la controlul me­dical au lipsit jucătorii puși pe lista de transferuri, portarii Popescu și Tănase și fundașii Miulescu și Mocanu. Dintre nou-veniții luni, nu a fost prezent decât vârful Mihai Vintilă.

Jucătorii au fost însoțiți de me­­dicul Viorel Nicola, acesta o­cu­pân­du-se ca lu­cru­­rile să de­­cur­gă bine. Vi­zi­ta a de­curs fără pro­bleme și, deși nu s-a dat niciun rezultat, me­dicul e­chi­­pei crede că fot­baliștii săi nu vor avea pro­ble­me. „Vizita a fost făcută pen­tru obține­rea vizului medico-spor­tiv care se dă semestrial. Din punc­tul meu de vedere a decurs bi­ne. Jucătorii au fost chiar foarte dis­ci­plinați și medicii și asisten­te­le de acolo chiar au apreciat a­cest lucru. În general nu am a­vut pro­bleme la echipă din punct de ve­dere medical și nu cred că vom a­vea nici a­cum. Pro­blemele care au fost le-am monitorizat a­tent și nu am dat drumul ju­că­to­rului la joc dacă nu a fost în regu­lă. Mai avem de făcut la unii jucă­tori câteva anali­ze la Pitești, pen­tru că cei de acolo nu aveau a­pa­ratura nece­sară”, ne-a spus me­dicul Viorel Nico­la.

Cabine­te­le prin ca­re ju­cătorii argeșeni au trecut ieri au fost: # laborator bi­o­chi­mie – sânge # a­na­­mne­ză me­­dico-spor­tivă # or­to­pedie # boli interne # antropometrie (măsurători) # sto­matologie # proba de efort.

Vizita medicală a durat la Craiova aproape 4 ore.
 
 Cine a fost ieri la controlul medical

# Portari: Remus Dănălache, Bogdan Preda
# Fundași: Marius Pasăre, Mihai Cotigă, Mihai Olteanu, Marius Crețu, Alexandru Dumitrache, Ionuț Stancu, Bogdan Stoica, George Zaharia, Bogdan Stancu
# Mijlocași: Andrei Măr­găritescu, Valentin Co­șereanu, Ionuț Biceanu, Mădălin Delcea, Andrei Panait, Marius Gălan, Victor Mazilu, Adrian Ia­mandi, Georgian  Mor­molea, Alexandru Preda
# Atacanți: Cosmin Năstăsie, Ion Simion, Mihai Vintilă

Amicaluri cu FC Olt, Damila și Dinamo II

Staff-ul tehnic al CS Mioveni a structurat și un program al me­­ciurilor amicale pe care e­chi­pa le va disputa în țară în a­ceastă iarnă. Până acum însă nu au fost stabiliți decât trei ad­versari, res­tul urmând să fie a­flați pe par­curs. Amicalele bătu­te în cuie pîână acum sunt: cu Da­mila Măciu­ca, pe 7 februa­rie, cu FC Olt, pe 20 februarie, și cu Di­namo II, pe 2 martie – cu o săp­tămână îna­inte de începe­rea campio­natu­lui. Locațiile dis­pu­tării acestor jo­curi vor fi sta­bilite la momentul respectiv.
 
Astăzi, zi de teste

Jucătorii lui CS Mioveni au o zi dificilă astăzi, la 24 de ore du­pă vizita medicală galben-verzii având programate teste fizice. Ban­ca tehnică a echipei vrea să vadă în urma acestor teste ni­ve­lul de pregătire în acest mo­­ment al jucătorilor, sau mai bine zis, cum au venit jucătorii din vacan­ță, pregătiți sau nu. Testele fizi­ce vor începe la ora 10, pe tere­nul sintetic de la Gru­pul Școlar Colibași, acestea ur­mând a fi da­te pe grupe. Același test va fi dat de jucători și după venirea din cantona­men­tul mon­­tan, pentru a se ve­dea ce s-a acumulat în pre­gă­ti­rea cen­tra­lizată.

Sportivii „contribuie” la bugetul vestiarului

În prima zi de antrenamente pe 2013, luni, la reunirea lotului, jucătorii galben-verzi au trecut și prin proba cântarului. Nu toți în­să au avut greutatea optimă, iar cei care au avut kilograme în plus vor primi amenzi prin care se va face bugetul vestiarului, dar și pedepse. „În general, la gre­u­ta­te au ieșit bine. 2-3 jucă­tori au avut ceva probleme, 1 ki­logram, 1 kilogram și jumătate în plus. Cei în cauză vor primi diferite pe­depse în cantona­ment și le vom lua și bani, cu care vom strânge bugetul ves­tia­rului. A­cum ei au un termen pentru a da kilo­gra­me­le în plus jos. Dacă nu, vor fi din nou pe­dep­siți și le vom lua banii”, spu­nea antrenorul Fla­vius Stoican.  

Articol scris de Silviu Mihai

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 17 Jan. 2013, 15:14 Actualizat: 17 Jan. 2013, 15:15 Pregătiri, amicale
Pe aceeași temă