Dumitru Olteanu: „Promovarea Mioveniului – peste doi ani!”

Autor: Mihai Andries Publicat: 04 Jul. 2013, 17:39 Actualizat: 04 Jul. 2013, 17:40 Campionat
Dumitru Olteanu:  „Promovarea Mioveniului – peste doi ani!”

CS Mioveni a terminat sezonul 2012-2013 pe un loc sub potențialul echipei, asta și din cauza unor rezultate slabe în returul campionatului. De-a lun­gul campionatului, echipa a schimbat doi an­tre­nori, iar acum al treilea a fost numit să reconstruiască echipa. Ieri am stat de vorbă cu pre­șe­din­tele Con­si­­liului Director al CS Mioveni, Dumitru Olteanu, aflând mai multe despre ce s-a în­tîmplat în sezonul recent încheiat și despre viitorul galben-verzilor.
 
Domnule președinte, cum a fost sezonul 2012 – 2013 pentru CS Mioveni?
– Din punctul meu de vedere, a fost un sezon nereușit. Îmi do­ream rezultate mult mai bune de­cât cele obținute. Explicația pentru că s-a obținut atît de puțin este că noi suntem în perioada de re­cons­trucție, având un proiect pe 3 ani. În primii doi ani dorim să formăm o echipă tînără și competitivă, care să aibă însă în componență și câți­va jucători cu experiență. Iar apoi, în al treilea an, să ajungem o forță, să ne batem chiar și pentru pro­mo­vare. Revenind la sezonul re­cent încheiat, au fost meciuri în care rezultatele au fost sub aș­tep­tări, și dacă nu erau acestea, pu­team avea o clasare mult mai bu­nă. În primele 5 etape am avut me­­ciuri bune, dar nu am avut re­zultate, apoi a urmat o perioadă bu­nă, dar în retur au fost o serie de me­ciuri slabe, cu FC Argeș, cu Ol­tul… Dacă reușeam mai mult în a­ces­te jocuri, aveam și o clasare mai bună.

S-a dorit vreun moment pro­movarea?
– Nu am avut ca obiectiv pro­mo­varea, chiar dacă la un mo­ment dat eram în cărți. Eu cred că to­tul s-a rupt la meciul de la Co­rona. Veneam după două egaluri la candidate la promovare, apoi am învins UTA, și echipa era într-o for­mă foarte bună. A fost însă a­cea pauză, care cred eu că a dus la declinul echipei. A venit me­ciul de la Brașov, am pierdut și apoi au urmat câteva partide ne­reușite.

Echipa a avut trei antrenori în acest an. Cum i-ați ca­rac­te­ri­za?
– Încet-încet, ne dorim și noi stabilitate la echipă pe banca teh­ni­că. În Liga I am avut 7-8 an­tre­nori, acum au fost doi, plus Efti­mi­e. Practic, greul a fost dus de pri­mii doi, Ianovschi și Stoican. În pri­me­le cinci etape a fost Ianov­schi, un antrenor tînăr, un profe­sionist, pe care l-am urmărit ulte­rior, pen­tru că a preluat echipa a doua, și am vă­zut că a făcut trea­bă acolo. În pe­ri­oada lui, echipa a jucat, dar n-au fost rezultate. Au fost ocazii, însă s-a ratat foarte mult. Cred că a fost și lipsit de șansă. Con­sider că este un an­trenor bun, de viitor, dar căruia îi mai trebuie un pic de ex­pe­ri­en­ță­ la nivelul echipelor de seniori.

Stoican?
– A debutat cu un eșec cu Co­ro­na, dar apoi a avut și o serie foarte bună. Să nu uităm că el a fost cel care a reușit să aducă din nou victoria aici la Mioveni, după un an și ceva… A învins cu 4-1 pe Da­mila, după ce echipa nu mai câș­tigase din Liga I, din tur, din pri­me­le etape. A început bine Stoi­can, a avut însă apoi câteva sin­cope du­reroase, și spun eu fatale chiar. Și mă refer în special la me­ciurile cu FC Argeș, pe care ne do­­ream foarte mult să le câștigăm, pentru că aveam posibilitatea. Sin­gurul reproș pe care pot să îl fac lui Stoican a fost că nu a ales formula ideală pentru aceste me­ciuri. Deși a folosit două formații diferite, cei introduși în teren au de­zamăgit. Altfel, el este un an­tre­nor tînăr, e­ner­gic și eu sper că va ajunge un antrenor mare și, cine știe, poate va reveni vreodată la Mioveni. Tre­buie însă să aibă în­credere în el.

Eftimie?
– Pe Eftimie îl cunoaștem, îl știm, e serios, e un profesionist. Își face treaba. Se pricepe la re­cons­trucția echipelor. Poate că adu­ce­rea lui cu doar două etape înainte de final a ridicat semne de în­tre­ba­re. Dar a obținut un egal la Tîr­gu Mureș, apoi a câștigat acasă cu Ba­ia Mare. Am dorit să-l aducem în acel moment, pentru a cu­noaș­te lo­tul și a avea o imagine asupra lo­tului, cine se pretează pentru no­­ul sezon și cine nu.

S-a încheiat un an de la co­la­borarea cu Dani Coman…
– Această colaborare a fost  be­nefică. Am luat 20 de copii de 16-17 ani de la Dani Coman, iar vreo 6 dintre ei au debutat în Li­ga a II-a la 17 ani, 2-3 fiind chiar ti­tu­lari meci de meci. Este un par­te­ne­riat bun, dar în același timp noi ne-am ocupat și de creșterea propriilor jucători la centrul nostru. Cu toți aceștia a fost a­dus la e­chi­pă acel plus necesar de prospe­țime. În a­fară de asta, la înce­putul sezoa­ne­lor nu vom mai căuta ju­cători ti­neri, care trebuie folosiți obli­gato­riu. Avem condiții foar­te bu­ne de pregătire la Centru, dar și antre­nori buni, și nu ami­n­tesc de­cât doi din­tre ei, Telu Stancu și Ra­du II, foste glorii ale lui FC Ar­geș, ce au ve­nit și do­resc să con­tri­buie la dez­vol­tarea fot­balului din Mioveni.

Ce mulțumire aveți după a­cest sezon?
– În campionatul recent în­che­iat, am reușit să aducem la rampă câțiva jucători tineri, care au avut șan­sa să debuteze la Liga a II-a la o vîrstă mică. Mă refer la Boboc, la Du­mitrache, la Popescu, Bi­cea­nu, Mazilu, jucători cu real talent și de perspectivă. sunt sigur că în ur­mă­torul sezon ei vor fi jucători de ba­ză ai echipei. Au fost însă și ju­că­tori, și tineri, și cu experiență, ca­­­re au dezamăgit. Probabil, unii nu se vor mai regăsi în lot și în se­zonul următor. Au avut șansa să îm­brace tricoul echipei CS Mio­veni în Liga a II-a, dar nu au pro­fi­tat de ea, și asta este…

Ce se vrea de la următorul se­zon?
– Vom continua procesul de re­cons­trucție a echipei. Avem ju­că­tori tineri, dar și cu experiență. În plus, vor mai urca de la Centru și de la echipa a doua mai mulți ju­niori. Anul acesta vom încerca, și sper să și reușim, mai ales în par­tea a doua a sezonului, să arătăm ca o echipă închegată, solidă, ca­re să atace performanța în se­zo­nul ur­mă­tor. Ne dorim să creș­tem tineri, să refacem stadionul și, chiar da­că nu ne dorim promova­rea, ne do­rim o clasare între pr­i­mele patru e­chi­pe. Și, chiar și așa, vom în­ce­pe fiecare meci cu gîndul victoriei. Nu a­vem nici în acest se­zon ca o­bi­­ec­tiv promova­rea! Vrem să fa­cem o echipă solidă, să punem la punct in­fra­structura spre a lua li­cen­ța și apoi ne gîndim la pro­mo­va­re. Dar pen­tru asta trebuie să vi­nă lîn­gă noi și câțiva sponsori, deoarece nu­mai cu bani de la Con­­­siliul Lo­­cal e foarte greu să fa­cem per­for­­man­ță. Ideal ar fi să se fa­că un par­teneriat între CL și câți­va in­ves­titori, și așa vom putea a­taca pro­movarea.

 

Articol scris de Silviu MIHAI

Autor: Mihai Andries Publicat: 04 Jul. 2013, 17:39 Actualizat: 04 Jul. 2013, 17:40 Campionat
Pe aceeași temă