Sinescu spune că doar trei echipe se vor bate la promovare: „Vor apărea jocuri de culise”

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 17 Jan. 2014, 16:05 Actualizat: 17 Jan. 2014, 16:06 Stiri

Echipa de fotbal a Piteștiului va aborda par­tea secundă a campionatului cu Valentin Si­nescu în funcția de antrenor principal. Tehni­cianul care în sezonul trecut a pregătit pe Astra Giurgiu a fost instalat în acest post cu câteva zile înainte de Crăciun, în locul lui Iu­lian Crivac, care a rămas în organigrama clu­bului ca secund. Antrenorul a început deja mun­­ca cu noii săi elevi, cu care vrea să promoveze în liga se­cun­dă. Sinescu este un per­so­naj aparte în lumea fotbalului, da­­torită pregătirii profesionale pe care o are.

Absolvent a două facultăți și vorbitor a trei limbi stră­ine, noul antrenor al alb-vi­o­leților este supranumit și „Cor­ne­luș Dinu”. Sinescu este re­cu­nos­cut ca un tehnician echi­li­brat, căruia nu îi place să se laude și care organizează tac­ti­ca meciu­rilor pînă în cele mai mici detalii.

O discuție cu prin­cipalul grupării din Trivale de­spre echipa pe ca­re o pre­gă­tește, dar și despre fotbalul ro­mânesc este o adevă­rată provo­care. Răspunde des­chis la fie­care întrebare și spune de fie­ca­re dată  lucrurilor pe nu­me. Vrea să aibă o relație bună cu jucă­torii, bazată pe respect, însă le cere să fie profesioniști și să dea totul pe teren. Sinescu spune că, pentru a reuși pro­mo­varea cu SCM Argeșul Pitești, are ne­voie de un lot cât mai com­petitiv.

Din angrenajul gândit de el spune că lipsesc câteva rotițe, pe care speră să le găsească în a­ceste zile. În afară de fotbal, mai are și alte pasiuni, cărora le a­locă o parte din timpul liber pe ca­re îl are. Tehnicianul prevede o luptă destul de dură pentru pro­­­movare și nu exclude apa­riția jocurilor de culise.

„Căutăm jucători cu experiență”

– Cum se prezintă echipa după o săptămână de antrenamente?
– Eu sunt mulțumit de modul în care se exprimă jucătorii, dar tre­buie să avem răbdare. Prima constatare pe care am făcut-o este că SCM Pitești are un lot com­pus din două segmente de vârstă. Primul reprezintă jucătorii de peste 30 de ani, iar al doilea segment este compus dintr-o ple­iadă de tineri cruzi, pentru per­­formanță. Ne lipsește seg­men­tul de greutate compus din jucători cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani.

– Cum veți umple acest seg­ment?
– Aici trebuie să acționăm. Că­utăm jucători de până în 30 de ani, cu o experiență competițio­nală măcar la nivelul diviziei B. Din diverse motive, destinele u­no­ra nu se vor mai intersecta cu ce­le ale SCM. Trebuie com­ple­tat lotul și ameliorată calitatea lui.

– Ce impresie v-au lăsat ju­că­to­rii nou-veniți?
– Nu pot da, deocamdată ver­dicte. Sunt fotbaliști care au re­prezentat ceva în fotbalul ro­mâ­nesc și sper să și rămână. Până acum, nu am semnat nimic cu ei, însă, dacă vor confirma, voi mai avea nevoie de doar doi ju­cători în linia mediană. Suntem în discuții pentru aducerea lor.

„Fotbaliștii trebuie să-și câștige respectul”

– Veți fi șeful vestiarului?
– Pentru mine nu există no­țiu­nea de șef. Fiecare trebuie să fie responsabil. Nouă, românilor, exact acest lucru ne lipsește. În relația cu jucătorii, eu voi fi des­chis tot timpul dialogurilor și pro­punerilor constructive. Fiecare va trebui să știe ce are de făcut atunci când intră în teren și să respecte indicațiile pe care le dau.

– Dacă vor exista acte de indis­ci­plină, ce veți face?
– Până acum, nu m-am con­fruntat cu acte de indisciplină. Ju­cătorii cu care lucrez au ex­periență și cultură, iar actele de indisciplină nu se justifică atunci când ai o vârstă și ai realizat ceva în fotbal. În general, eu nu sunt adeptul măsurilor radicale dacă acestea nu se justifică. Din punc­­tul meu de vedere, ju­că­to­rul este cel mai important din grup. Merită tot respectul, dacă și-l câștigă. Dacă fotbalistul este profesionist și își face treaba, nu am nimic cu el.

– Ce părere au jucătorii despre antrenorul Valentin Sinescu?
– Acest lucru trebuie să-i în­tre­bați pe ei. Glumesc acum. Din punctul meu de vedere, lucrurile și relația dintre antrenor și ju­că­torii de la Pitești se desfă­șoa­ră pe un făgaș normal. Sper ca și în viitor să nu am motive să mă îndoiesc de această certitu­dine. Responsabilitatea mea este să-i fac pe jucători să pro­greseze, dar și ei trebuie să dea totul pe teren și să facă exact ceea ce le cer. Dacă el ajunge la un nivel mai ridicat, este ok.

Vrea să ducă echipa în Liga I

– Returul cum credeți că va fi pentru SCM Pitești?
– Se anunță unul infernal, din ca­uza sistemului cu play-off și play-out. Doar trei echipe din a­ceastă serie vor să promoveze în eșalonul doi, iar altele trei vor fi guvernate de interesele de mo­­ment. Mă tem de eventualele jo­curi de culise care vor apărea cu siguranță. Este un flagel care nu poate fi eradicat. Sărăcia naș­te mon­struozități și duce la lipsă de respect între oameni.

– Vedeți vreo favorită la pro­mo­vare?
– Nu, pentru că lupta va fi una destul de echilibrată. Bătălia se va da între Chindia Târgoviște, SCM Pitești și Fortuna Câmpina. Pentru noi, foarte important este și sezonul regulat. Vom juca a­ca­să cu cele două contracan­di­date la promovare, iar după cele două întâlniri, vom vedea unde sun­­tem. De-abia atunci pot să mă pronunț în privința șanselor fi­e­­cărei echipe de a ajunge în Liga a II-a.

– Obiectivul dumneavoastră per­sonal care este?
– Liga I. Voi munci cu pasiune și cred că am anvergura pro­fe­sională pentru Liga I. Cu e­chi­pa vreau să promovez în Liga a II-a, iar apoi în Liga I. Vreau ca Piteștiul să revină în circuitul per­­­­formanței, pentru că acest o­raș merită să revină acolo un­de îi este locul.

Strategia, condiționată de potențialul uman

– Sunteți un om cu două fa­cul­tăți, care cunoaște trei limbi stră­i­ne. Cu jucătorii în ce limbă vor­biți?
– Vreau să vă spun că fotba­liș­tii nu mai sunt cum erau înainte de 1989. Acum au acces la in­for­mații și sunt mult mai inte­li­genți. Tot timpul am vorbit limba fotbalului cu ei, care este o limbă universală. Eu sunt un om care a intrat în contact cu toate cate­go­riile sociale și etnice. Nu am pro­bleme de comunicare cu nimeni și mă pot adapta foarte ușor si­tuației.

– Sunteți adeptul unui joc ofen­siv sau defensiv?
– Organizarea și strategia unui meci se fac în funcție de poten­ția­lul material uman cu care lu­crezi. Atacul îți poate câș­tiga un meci, iar apărarea, o com­petiție. Dacă într-un meci dai trei goluri, nu ești sigur că îl câștigi, însă, da­că nu primești gol, ai garanția că nu pierzi.

– Piteștenii au mari așteptări de la dumneavoastră. Ce le pro­mi­teți?
– Nu sunt omul care să promită marea cu sarea. Publicul piteș­tean este un foarte bun cunos­că­tor al fenomenului fotbalistic, pentru că aici au jucat unuii din­tre cei mai mari fotbaliști ai Ro­mâ­niei, în frunte cu Nicolae Do­brin, care pentru mine este cel mai mare jucător al tuturor tim­purilor. Noi suntem acum într-o etapă care este doar un seg­ment pentru renașterea fotba­lu­lui piteștean. Avem mare nevoie de sprijinul publicului. Îi asigur în­că de pe acum pe oameni că vor vedea la Pitești o echipă ca­re se va lupta pentru rezultate la fiecare meci.

Campionatul românesc, în regres

– Câte meciuri de fotbal urmăriți la sfârșitul săptămânii?
– În timpul liber, tot timpul mă uit la fotbal. Dacă sunt patru me­ciuri la televizor într-o zi, la toate mă uit. Fotbalul este o formă a fe­ricirii. În afară de fotbal, îmi pla­ce foarte mult să citesc și să joc șah, căruia îi de­dic cam o oră pe zi.

– Ați făcut un top al campio­na­telor și ce se poate implementa și în România?
– Din punctul meu de vedere, campionatul englez este cel mai puternic, iar cel italian are cea mai bună defensivă. Campiona­tul României este mai slab ca anul trecut. CFR Cluj, Dinamo și Rapid au înregistrat reculuri. Este bine că au început să se în­toarcă jucătorii valoroși, pentru că va mai crește valoarea cam­pio­natului. Eu aș plasa fotbalul românesc în plutonul doi în topul european.

– Cum vedeți lupta la titlu în Li­ga I?
– Dacă Steaua va câștiga cele două restanțe pe care le mai are de jucat, devine favorită la titlu. Petrolul are un program avan­ta­jos în retur, pentru că întâlnește la Ploiești pe Steaua, Astra și Di­namo.

Mutu, decisiv în lupta la titlu

– Cum vedeți revenirea lui Mutu în fotbalul românesc?
– Dacă va conștientiza obli­ga­ții­le pe care le are față de su­por­terii Petrolului și dacă va fi se­rios, poate fi decisiv în lupta pen­tru titlu. Eu nu cred că vor a­pă­rea probleme de indisciplină cu el. Mutu trebuie să conști­en­ti­zeze talentul uriaș pe care îl are și să își încheie într-un mod frumos cariera de fotbalist.

– Îl vedeți antrenor sau con­du­că­tor, după ce se va retrage?
– Totul depinde de evoluțiile pe care le va avea la Petrolul în a­cest an și jumătate. Dacă va confirma așteptările, poate ocu­pa în viitor o funcție tehnică sau poate un post în condu­cerea ad­mi­nistrativă.

Mai vrea un fundaș

Antrenorul Valentin Sinescu vrea să completeze lotul cu ca­re va aborda partea secundă a sezonului până pe 20 ianua­rie, cînd echipa va intra într-un se­mi­cantonament. Tehnicianul aș­teaptă în aceste zile un fun­daș central cu mare experiență, pen­­tru a avea concurență și în defensivă. SCM Pitești tratează pentru acoperirea acestui post cu mai multe echipe de ligile I și a II-a.

Concurență în linia mediană

Principalul argeșenilor este mul­­țumit de faptul că, prin ve­nirea mijlocașului Alexandru Cristea de la Dunărea Galați, concurența la mijlocul terenului a crescut. Sinescu este convins că noua achiziție și Iulian Ta­meș vor da o consistență mai mare calității jocului în linia me­diană. Tehnicianul s-a mai de­clarat mulțumit și de calitatea a­tacanților Adrian Dulcea Ma­rius, Albu și Andrei Nilă, pe ca­re îi are în acest moment la echipă.

Nu vrea lot stufos

Sinescu va aborda partea se­cundă a campionatului cu un lot de maximum 21-22 de jucă­tori: „Nu vreau un lot supradi­men­­si­o­nat, pentru că un număr ma­re de jucători generează pro­ble­me, fiindcă unii dintre ei nu vor juca. Vreau un climat de ar­mo­nie în cadrul echipei și mă voi baza în retur pe un lot de maximum 21-22 de jucători de va­lori sensibil egale”.

S-a înscris la Licența Pro

Noul tehnician al grupării din Tri­vale vrea să intre în rândul ce­lor mai bine pre­gă­tiți antre­nori din țară. Sinescu s-a în­scris la Licența Pro, care îi va da drep­tul să stea pe banca teh­nică și în cazul în care SCM Pitești va promova în Liga I. Cursurile organizate de FRF vor începe pe 24 februarie și vor dura doi ani. Pe vremea când antrena pe Astra Giurgiu, tehnicianul prahovean a primit o derogare din partea federației pentru a putea fi principal.

Amical cu Metaloglobus

Staff-ul tehnic de la SCM Pitești a mai stabilit un amical din seria de 7 jocuri de veri­fi­care pe care echipa le va dis­puta până la începerea retu­rului. Alb-violeții vor întâlni pe 21 februarie, la Pitești, echipa de la Liga a III-a Metaloglobus București, cu ca­re vor mai juca un amical pe 8 februarie, dar în Capitală.

Sursa: Curierul zilei

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 17 Jan. 2014, 16:05 Actualizat: 17 Jan. 2014, 16:06 Stiri
Pe aceeași temă