Cristi Negru, antrenor la SCM Argeșul Pitești: „Am și acceptat să vin aici să promovăm”

Publicat: 12 Jul. 2012, 14:55 Actualizat: 12 Jul. 2012, 14:56 Stiri
Cristi Negru, antrenor la SCM Argeșul Pitești:  „Am și acceptat să vin aici să promovăm”

Nou-promovata în Liga a III-a SCM Pi­tești – echipa orașului, și-a pus în a­ceste zile la punct strategia pen­tru acest sezon, unul foarte im­por­tant pentru această for­mație. Deja s-au făcut unele mo­dificări atît la structura clu­bului, cât și la a staff-ului teh­nic, urmînd a se sta­bili în scurt timp și com­po­nen­ța lotului cu care se va abor­da noul campionat.

Un lucru foarte im­por­tant este acela că, în ur­ma înștiințărilor veni­te de la Federație, clu­bul și-a schimbat struc­tura, transfor­mân­du-se într-o nouă gru­pare cu o nouă de­nu­mire, cu un nou CIS. Astfel, echipa se va numi SCM Argeșul Pitești și va avea următoarea conducere: Cornel Io­­nică – președinte secția fotbal, Con­stantin Zichil – vicepreșe­din­te, Gheorghe Dinu – director e­xe­cu­tiv, Vasile Popa – director spor­tiv, Gabi Alexe – delegat. Schim­bări au avut loc și la nivelul băn­cii tehnice, Cristi Negru fiind nu­mit antrenor principal, acesta ur­mând să-și aleagă în aceste zile și secundul cu care va colabora în acest an.

De asemenea, oda­tă cu numirea principalului, s-a sta­bilit și programul de pregătire pentru această vară, echipa ur­mând a se reuni la sfârșitul săp­tămânii. Ea nu va face cantona­ment, ci doar pregătire pe plan local, trebuind să dispute și mai multe amicaluri până la începe­rea campionatului. Dintre jucă­torii cu care s-a promovat în a­ceastă vară, majoritatea, con­form spuselor oficialilor violeți, vor ră­mâne, însă lotul va fi com­ple­tat și cu câțiva fotbaliști cu nu­me, pen­tru a se putea atinge o­biectivul: promovarea în Li­ga a II-a.

„Încercăm să aducem și jucători cu experiență”

No­ul antrenor al SCM Argeșul Pi­tești, Cristi Negru, crede în realizarea obiectivului impus de conducere, promovarea, tehnicianul spunîndu-ne că acesta este și motivul pentru care a acceptat oferta.

„Va fi un în­­ceput des­tul de greu, pen­tru că tre­bu­ie com­ple­tat lo­tul de ju­că­tori până la înce­pe­rea campionatului. În primul rând, ne-am propus să facem o echi­pă com­peti­tivă și, de aceea, vom în­cer­ca să aducem și jucători cu ex­pe­riență. Obiectivul este unul pentru per­for­man­ță, și de-asta am și acceptat să vin aici să promovăm. Va fi dificil, dar nu nerealizabil. Piteștiul merită să ai­bă încă o echipă în Liga a II-a. În câ­te­va zile vrem să creăm un nucleu de 14 – 15 jucători și apoi vom vedea… 6 – 7 dintre fotbaliștii vechi vor rămâne la e­chipă, iar restul posturilor rămase li­bere le vom completa. Nu vom face canto­na­ment, ci doar pregătire pe plan local și, de aceea, va fi și mai greu. Campio­natul începe în 5 săp­tă­mîni și timpul este scurt pentru pre­gătire. Vrem ca vineri să ne reunim și apoi să pornim la treabă. Vom avea și mai multe amicaluri în această va­ră…”, a declarat Cristi Negru.

Vasile Popa: „Secția de fotbal trebuia să se transforme”

Directorul sportiv al SCM Pi­tești, Vasile Popa, ne-a ex­­plicat și de ce banca teh­nică a echipei a fost schimbată. „SCM a primit înști­in­țare de la FRF că secția de fot­bal trebuie să se trans­for­me. Nu mai a­re nici o le­gă­tură cu SMC Pitești, cu ca­re s-a în­che­iat con­tractul. S-a hotărât a­poi să no­­mi­na­li­zez câțiva antre­nori și astfel s-a ajuns la Cri­sti Ne­gru, acesta ur­mând să își a­leagă se­cundul. Ve­­chii antrenori a­veau con­­tract cu SCM. Dar a­cum s-a făcut un alt club, cu un alt CIF, cu un nou sta­tut și s-a ho­tărât să fie alți an­tre­nori. N-am ce să le re­pro­­șez celor ca­re au con­­dus e­chi­pa și nu a existat niciun conflict. I-am a­nun­țat pe oa­meni ca­re este situația, însă se vor găsi soluții. Nouă ne trebuie trei grupe de co­pii și avem nevo­ie de an­trenori și acolo”, ne-a spus Vasile Popa.

Cornel Ionică: „Primim orice sponsor care vrea să ne ajute”

Schimbându-și structura, SCM Argeșul Pi­tești va fi sprijinită financiar tot de Primărie, în­să acum forma prin care se va face acest lucru va fi una diferită.

Viceprimarul Piteștiului, Cornel Ionică, cel care este și președintele secție de fotbal, ne-a spus mai multe despre noul club: „Noua structură este o formulă legală, agreată de FRF, prin care noi putem să finanțăm în con­tinuare, exact cum se întâmplă și la CS Mio­veni și la alte cluburi din țară. Nu e un club pri­vat, dar este într-o organizare agreată de fe­derație. Ținem la această echipă. A devenit deja un fenomen și toată lumea a ajuns să fie interesată de ea. Obiectivul este promovarea. Bugetul este destul de consistent, iar dacă tot dăm niște bani, am hotărât să stabilim și acel obiectiv de performanță. Știm și că sunt cos­turi mai mari pentru acest eșalon fotbalis­tic, fiindcă trebuie făcute vizitele medicale, tre­buie achiziționat echipament, trebuie plătite arbitrajele, deplasările, asistența medicală etc… Sunt niște costuri. Antrenorul urmează să își aducă secundul, iar noul tehnician tre­bu­ie să fie licențiat, condițiile acestea fiind im­pu­se de FRF. Sperăm să aducem și niște sponsori la echipă. Ar fi bine să găsim niște sponsori. Noi primim orice sponsor care vrea să vină se ne ajute”.

Articol scris de Silviu Mihai

Publicat: 12 Jul. 2012, 14:55 Actualizat: 12 Jul. 2012, 14:56 Stiri
Pe aceeași temă