FC Argeș se va desființa! Jucătorii au primit acordul să plece unde vor

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 26 Jul. 2013, 15:30 Actualizat: 26 Jul. 2013, 15:37 Seria 2

Administratorul judiciar al lui FC Argeș anunță decesul clubului alb-violet! În lipsa unui investitor interesat să preia echipa din Trivale, Nicolae Enoiu va fi nevoit să bage clubul în faliment. Omul de­sem­nat de instanță să redreseze situația financiară a­nun­ță că potențialul investitor din București, care era interesat de echipă, nu a mai dat niciun semn.

Sătul de incertitudinea și ha­o­sul în care a găsit clubul, Ni­co­lae Enoiu a luat deja prima mă­su­ră: „Vă anunț oficial că, în­ce­pând de astăzi, toți jucătorii de la FC Argeș sunt liberi să se an­tre­ne­ze cu orice echipă. Le voi da hârtiile necesare pentru a se putea pregăti unde vor ei. Dacă echipele cu care se vor pregăti sunt interesate de ei, atunci vom face un precontract, ca, în cazul unei eventuale vânzări, FC Ar­geș să primească un procent din suma de transfer. Banii pe care îi vom primi vor reveni Fiscului, ca­re are de recuperat 3 milioane de lei. Nu este vina mea că s-a a­juns în această situație. Eu am con­vins familia Penescu să re­nun­­țe la banii pe care i-a investit în club în ultimii ani și la acțiunile pe care le deținea. Eu mai mult de atât nu am putut să fac! Nu pot să-i țin legați de FC Argeș, fiindcă nu am ce să le ofer. Nu sunt bani pentru efectuarea unei pre­gătiri corespunzătoare, pen­tru efectuarea unui canto­na­ment, pentru salarii și este mai bi­ne pen­tru ei să plece la alte echipe un­de au condiții. Eu nu le pot în­gră­di dreptul la muncă și nu vreau să fiu acuzat că nu i-am lă­sat să-și facă un rost în viață”.

Potențialul investitor n-a mai dat niciun semn

Nicolae Enoiu spune că ne­go­cierile cu acel investitor din Bu­curești, care se arătase dis­pus să preia echipa, au eșuat: „Am a­vut câteva întâlniri cu el și era in­te­resat să preia clubul. I-am spus care este situația și a ră­mas să ne auzim la telefon, du­pă ce își face calculele în pri­vin­ța capitalului de lucru. Nu a mai dat niciun semn și este posibil să se fi răzgândit. Este greu de cre­zut că se va găsi cineva să vi­nă cu o ofertă clară în ur­mă­toa­rele două săptămâni. Timpul este destul de scurt până la în­ce­pe­rea campionatului, iar majo­ri­ta­tea echipelor și-au sta­bilit lotul. Clu­bul trebuie reor­ganizat, iar timp nu mai există”.

În septembrie va cere falimentul

Administratorul judiciar spune că FC Argeș are zilele numărate în fotbalul românesc: „Deși i-am lă­sat pe jucători să se antreneze cu orice echipă vor, nu voi cere a­cum declanșarea falimentului. Voi mai aștepta până în septem­brie, în speranța că se va găsi ci­neva interesat de echipă. Pe 14 au­gust, când va fi ședința la Tribunalul Co­mercial, mă voi pre­­zenta în fa­ța judecătorului sin­dic cu un ra­­port cauzal despre intrarea clu­bului în insol­vență. În aceste zi­le, voi sta­bili ma­sa credală. Am drep­tul con­form legii să mai amân cu 30 de zile declanșarea proce­du­rii de fa­liment, iar dacă până a­tunci nu se va găsi un eventual in­­vestitor care să preia echipa, a­tunci voi cere falimentul clu­bu­lui”.
 
Brandul și sigla vor fi vândute

Enoiu ne-a spus și ce se va în­tâmpla cu palmaresul clubului: „Du­pă declanșarea falimentului, bran­dul și sigla clubului vor fi scoa­­se la vânzare, spre a mai re­cu­pera din datorii. Cine va fi in­te­resat le va putea cumpăra. Sunt co­nvins că prețul nu va fi unul des­tul de mare, având în ve­dere si­tuația clubului. În cazul fali­men­­tului, toți vor încerca să cumpere pe un preț cât mai mic. Este pă­cat ca un club de tradiție să dis­pa­ră din fotbal! Dacă nu se va găsi un investitor dispus să preia clubul, voi încerca să salvez Cen­trul de Copii și Ju­niori, re­cu­nos­cut ca unul dintre cele mai bu­ne din țară”.

Penescu și Barbu, groparii clubului!

După ce a băgat clubul în insolvență, din cauza datoriilor, familia Penescu, acționarul majoritar al echipei, a anunțat că cedează echipa autorităților locale, pentru a găsi un investitor. În acest fel, cei care au condus clubul au încercat să arunce pisica în curtea Primăriei Pitești, ca și cum administrația locală a făcut datorii de milioane de euro.

Cătălin Barbu, fostul administrator al lui FC Argeș, susținea sus și tare că Primăria este obligată să găsească un investitor pen­tru a salva clubul, care a ajuns în a­ceas­tă situație din cauza familiei Pe­nes­cu. Cu alte cuvinte, Barbu cerea auto­rită­ți­lor locale să repare ceea ce el și nașul său, Cornel Penescu, au distrus. Este ca și cum cineva ar sta câțiva ani la o câr­ciu­mă, iar când oaspătarul ar veni cu nota de pla­tă, i-ar spune că nu are bani și ar pune pe altcineva s-o plătească.

Opinia pu­bli­că din Pitești nu dă doi bani pe vorbele lui Barbu. Oamenii știu foarte bine cine a dis­trus această echipă și pun la zid familia Pe­nescu, pe care o consideră vinovată de acest dezastruâ! Și la mitingul suporterilor pentru salvarea clubului, cei mai înjurați de suporteri au fost Cornel Penescu și Că­­tălin Barbu.

Jucătorii de la echipa mare și antrenorii de Centrul de Copii și Ju­niori, ca­re nu și-au primit salariile de 5 luni, au pus la zid conducerea clubului, pe care o con­sideră responsabilă de dezastrul în ca­re a ajuns echipa lui Dobrin.

Patrimoniu fără sediul clubului și cantonament

După declanșarea procedurii de in­sol­ven­ță și după discuțiile pe care le-a avut cu acționarul majoritar, administratorul ju­di­ciar a anunțat că familia Penescu este dis­pusă să ofere pe o perioadă de trei ani can­tonamentul și sediul clubului: „Sediul clu­bului, cantonamentul din Trivale și au­to­carul FC Argeș nu au nicio legătură cu dosarul de insolvență. Penescu mi-a spus că este de acord să prelungească con­trac­tul de comodat pe 3 ani pentru folo­si­rea sediului, cantonamentului și a auto­ca­ru­lui, având în vedere că acesta expiră în a­nul 2014. E limpede că aceste imobile nu au legătură cu dosarul de insolvență a clu­bului”.  

Potențialii investitori, speriați de datorii

După anunțul făcut de Enoiu, po­tențialii in­vestitori au început să bată în retragere, pentru că și-au dat seama că, practic, nu cum­pără mai nimic în afară de palmares, datoriile imense și de un fond de jucători cu care FC Argeș a terminat în fiecare an la jumătatea clasamentului sau chiar în coa­da acestuia. Încercările autorităților locale de a găsi un potențial investitor au eșuat, întrucât nimeni nu s-a arătat dispus să pre­ia o echipă dezorganizată, cu mari pro­ble­me și fără nimic în patrimoniu. Cei care au vrut în primă instanță să investească la FC Argeș s-au răzgândit și au spus că pre­fe­ră să ia de la zero o echipă curată și fără datorii.

Sursa: Curierul zilei

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 26 Jul. 2013, 15:30 Actualizat: 26 Jul. 2013, 15:37 Seria 2
Pe aceeași temă