Alb-violeți s-au prezentat la antrenament, Barbu a ordonat să nu li se dea echipamentele

Marius ANGHEL 17 Jul. 2013, 13:32 Seria 2
Alb-violeți s-au prezentat la antrenament,** Barbu a ordonat să nu li se dea echipamentele

Ziua și scandalul la FC Argeș. După ce luni dimineață, la reu­ni­rea lo­tu­lui, fotbaliștii de la FC Argeș au re­fu­zat să se antreneze, jucă­to­rii alb-violeți au luat decizia, sea­ra, să înceapă antrenamen­tele, iar ieri, s-au prezentat la stadion pentru a începe pre­gă­ti­rea.

La ședința de pregătire de ieri s-au pre­zen­tat 12 jucători piteșteni care au solicitat ma­gazionerului clubului să le dea e­chi­pa­ment, ca să se poată antrena. Magazione­rul clu­bului le-a spus fotbaliștilor și antre­no­ri­lor că a primit ordin de la Cătălin Barbu să nu le dea echipament de antrement. An­tre­no­rii și jucătorii au rămas cu gura căscată când au auzit răspunsul magazionerului și imediat au pus mâna pe telefon și l-au sunat pe administratorul judiciar al clubului, Ni­co­lae Enoiu, pentru a-i spune ce se întâmplă. O­mul desemnat de instanță să se ocupe de destinele clubului alb-violet și singurul care are drept de semnătură în acest club a cerut să vorbească personal cu magazionerul clu­bului căruia i-a spus ferm să le dea ju­că­to­ri­lor echipament pentru a face antrenament. Magazionerul s-a conformat, iar fotbaliștii au putut efectua ședința de pregătire. După a­cest incident, Enoiu a promis că va lua mă­suri cu Barbu, care nu mai are nicio cali­ta­te oficială la FC Argeș.

Finul lui Penescu, capul răutăților

După ce familia Penescu a decis să re­nu­nțe la acțiunile și la banii pe care i-a băgat în club, fostul administrator al clubului, Că­tă­lin Barbu, a încercat tot timpul să bage be­țe în roate activității și să destabilizeze clu­bul. Din câte se pare, finul lui Penescu i-a con­vins pe câțiva jucători să nu facă an­tre­na­mente, iar la reunirea lotului, aceștia i-au convins și pe ceilalți să nu se pregătească.

Mai mult, anumiți jucători susțin că Barbu le-a promis că le găsește echipe unde să joace, dacă FC Argeș se va desființa. Din câte se pare, unii dintre ei ar avea deja sem­na­te precontracte cu alte formații, lucru in­ter­zis de FRF care nu dă voie cluburilor să negocieze cu jucătorii atâta timp cât sunt sub con­tract cu alte echipe. Ceea ce nu știu ju­că­torii sau probabil nu vor să priceapă este fap­tul că Barbu nu mai are drept de sem­nă­tu­ră, iar singurul care le poate da drumul să ple­ce la alte echipe este administratorul ju­di­ciar Nicolae Enoiu.

Speriați de consecințele grevei

Unii dintre jucători și-au dat seama că, da­că vor continua cu boicotarea antre­na­men­­telor, vor avea numai de pierdut, pentru că un po­ten­țial investitor interesat de echipă nu va a­grea niciodată asemenea mani­fes­tări și îi va da afară în secunda doi pe cei ca­re nu își văd de treabă și sabotează ac­ti­vi­tatea clu­bu­lui.

După o discuție cu an­tre­no­rii de la Cen­trul de Copii și Juniori, fotbaliștii o­ri­ginari din Pitești au luat decizia să revină la an­tre­na­mentele conduse de Iulian Cri­vac. Fot­ba­liș­tii așteaptă cu nerăbdare ca a­ceas­tă si­tu­a­ție incertă să ia sfîrșit în câteva zile, iar clu­bul să fie preluat de un investitor serios.

Administratorul judiciar spune că firma Pricewaterhouse nu este acționarul majoritar: „Au doar 1,2% din acțiunile FC Argeș”

Luni seară, la sediul clubului alb-violet din strada Armand Căli­nes­cu, a avut loc Adunarea Ge­ne­rală a acționarilor grupării din Trivale. La a­ceas­tă întîlnire au participat reprezentanții Primăriei Pitești, adminis­tra­torul clubului FC Argeș, Cătălin Barbu, și trei juriști de la firma Pricewaterhouse Coopers Bussines Recovery Services care s-a ocupat de in­solvența PIC, ce deține 1,2% din acțiunile clubului.

Primii care și-au făcut apariția au fost viceprimarul, Cornel Io­ni­că, directorul Serviciului Public de Ex­ploatare a Patrimoniului Pitești,  Constantin Zichil, și directorul Pri­mă­riei Pitești, Dan Teodorescu. Cu 20 de minute întîrziere față de ora stabilită și-a făcut apariția și Că­tălin Barbu, însoțit de avocatul clu­bului. După   20 de minute, re­pre­­­zen­tan­ții Primăriei au anunțat că firma care s-a ocupat de in­sol­ven­ța PIC-ului a susținut că deține pa­­che­tul majoritar de acțiuni, a­ră­tând o hotărîre definitivă și ire­vo­ca­bi­lă în acest sens dată de in­stan­ță.
 
Investitorii nu trebuie să fie speriați

Administratorul judiciar al clu­bu­lui, Nicolae Enoiu, a lămurit lu­cru­rile în privința firmei Price­water­house Coopers Bussines Reco­very Services: „Am toate docu­men­tele și vă pot spune că există o hotărâre din ianuarie 2012 pri­vind componența acționariatului. Ac­țio­nari majoritari ai clubului sunt Top Investment Finance, cu 55,46% din capitalul social, și Muntenia Hyper­market, cu 36,9% din capi­ta­lul so­cial. Firma PIC deține doar 1,2% din acțiuni. Cei de la Price­water­house au o hotărâre dată de in­stan­ță asupra unei firme care nu mai există, pentru că a intrat în fa­li­ment. Hotărârea este nulă, întru­cât firma a fost lichidată. Am depus la Primărie certificatul constatator, în care se specifică foarte clar că ac­ționarii majoritari sunt Top In­vest­­ment Finance și Muntenia Hyper­­market, care au renunțat la pro­centele pe care le dețineau și la banii băgați în club. Actul depus de mine acum câteva săptămâni la Tri­bunalul Comercial Argeș și la Pri­mărie, conform căruia familia Pe­nescu a renunțat la cele 93% din acțiuni contra sumei modice de 1 leu, este valabil și în vigoare. Po­tențialul investitor va avea de plă­tit 3 milioane de lei la Fisc și 300.000 lei salariile angajaților clu­­­bului la care se adaugă ca­pi­ta­lul curent pentru continuarea ac­ti­vi­tății clubului. Banii către Finanțe pot fi reeșalonați pe o perioadă de 3 ani ce poate fi prelungită cu în­că 1 an”.

Sursa: Curierul Zilei

Marius ANGHEL 17 Jul. 2013, 13:32 Seria 2
Pe aceeași temă