Petrolul și-a făcut publică situația financiară pentru obținerea licenței pentru Liga 1. În 2019, clubul ploieștean a ieșit pe plus, cu toate că e în scădere la capitolul bilete vândute spectatorilor

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 24 Apr. 2020, 13:30 Actualizat: 24 Apr. 2020, 13:32 Liga 2
Petrolul și-a făcut publică situația financiară pentru obținerea licenței pentru Liga 1. În 2019, clubul ploieștean a ieșit pe plus, cu toate că e în scădere la capitolul bilete vândute spectatorilor

Primele șase clasate din Liga 2 au fost nevoite în prima parte a actualei luni să depună documentația pentru obținerea licenței pentru Liga 1. Asta în situația în care își doresc ca la finalul acestui sezon să promoveze. Obiectivul va trebui îndeplinit însă și sportiv, altfel, în cazul în care se obține licența, aceasta va fi ține loc doar de certificarea pentru noua ediție a eșalonului secund.

Printre criteriile pe care un club trebuie să le îndeplinească în alcătuirea dosarului pentru licențiere constă și publicarea pe propria pagină de internet a informațiilor legate de situația financiară din ultimul an, în conformitate cu ”Articolul 45 bis” din ”Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar”.

Petrolul, singurul club dintre primele șase clasate din Liga 2 care și-au anunțat public situația financiară

Clasată pe locul 5, Petrolul Ploiești și-a depus actele pentru obținerea licenței, ba chiar a respectat și ”Articolul 45 bis”, publicând pe site-ul oficial situația financiară a clubului, arătând, astfel, că nu are nimic de ascuns și că își dorește cu adevărat promovarea în Liga 1.

În schimb, celelalte cinci clasate din fruntea Ligii 2, UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Măgurele, Campionii FC Argeș și Rapid, sunt reticente în privința acestui lucru cerut de ”Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar”, deoarece, până în momentul apariției acestui articol, nu și-au făcut publică situația financiară din ultimul an.

  • Iată ce scrie la ”Articolul 45 bis | Publicarea informaţiilor financiare” din ”Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar”:1. Solicitantul de licenţă UEFA trebuie să publice pe propria pagină de Internet, până la data de 10 aprilie a fiecărui an:
    a. suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora; şi
    b. ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de art. 45.
    2. Solicitantul de licență de Liga 1 trebuie să publice pe propria pagină de Internet informațiile de mai sus, până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

2019 a fost încheiat pe plus, 2018 a fost pe minus

Situațiile financiare ale Petrolului, făcute publice în data de 23 aprilie, au fost aprobate de Adunarea Generală a Asociaților clubului la data de 10 martie și semnate în numele acesteia de vicepreședintele Octavian Grigore.

Comparând datele aferente anilor 2018 și 2019 privind contul de profit și pierderi al clubului ploieștean, se pot observa câteva ”tendințe” interesante, cum ar fi: scăderea ușoară a sumei obținute din vânzarea biletelor la meciurile de pe teren propriu, cât și a banilor obținuți din activitățile comerciale, însă și creșterea semnificativă a sumei obținute din sponsorizări și publicitate sau din drepturile de difuzare.

Fotbalistii Petrolului la startul meciului de fotbal dintre Petrolul Ploiesti si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, contand pentru Cupa Romaniei, disputat pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, miercuri 4 martie 2020. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

În total, veniturile din exploatare pe anul 2019 au fost aproape duble față de anul 2018, 12.710.102 lei față de 6.331.953 lei. Cheltuielile au fost pe măsură, însă, pe 2019, față de 2018, s-au încadrat în venituri. Anul trecut, Petrolul a consumat 11.880.146 lei, astfel că a ieșit pe plus cu 688.491 lei. În 2018, clubul a ieșit pe minus, cu 743.090 lei.

Iată informaţii financiare anuale auditate ale clubului Petrolul transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere:

Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52Contul de profit și pierderi

(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Note 2018 2019
Venituri (+)
Bilete de intrare           825,116           803,203
Sponsorizări şi publicitate 3        4,885,297      11,138,021
Drepturi de difuzare             39,191           230,246
Activităţi comerciale           390,081           273,933
Venituri UEFA 4                     –  
Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale                     –  
Alte venituri din exploatare 5           192,268           264,698
Total venituri din exploatare        6,331,953      12,710,102
Cheltuieli (-)
Costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu materialele 6          (507,410)    (519,849)
Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi 7       (4,131,348)     (7,202,071)
Cheltuieli cu amortizarea și ajustarea imobilizărilor corporale              (9,741)            (15,049)
Cheltuieli cu amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturile de legitimare (jucători))              (7,163)              (7,608)
Alte cheltuieli de exploatare 8       (2,416,662)      (4,135,569)
Total cheltuieli de exploatare       (7,072,324)    (11,880,146)
Transferuri de jucători
Profit/(pierderi) din cedareaactivelor – drepturi de legitimare 9
Cheltuieli cu amortizarea și ajustarea drepturilor de legitimare
Venituri din cedarea temporară a drepturilor de legitimare
Cheltuieli aferente cesionării temporare a drepturilor de legitimare    
Rezultatul total net din transferurile de jucători                     –                       –  
Altevenituri/cheltuieli
Profit/(pierderi) din cedarea altor active
Profit/(pierdere) financiară 10               (2,719)                 (811)
Cheltuieli cu impozitul pe profit 11           (140,654)
Rezultat net -profit/(pierderi)          (743,090)           688,491
                            –
Situațiile financiare au fost aprobate de AGA la 10.03.2020.Au fost semnate în numele acesteia de:

GRIGORE OCTAVIAN

VICEPRESEDINTE

Data: 10.03.2020

Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52

Bilanț

(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

  BILANȚ
Note 31.12.2018 31.12.2019
Active circulante
Numerar şi echivalente de numerar               29,249             177,040
Creanţe rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători 12                     –
Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate 23                     –
Alte creanţe și cheltuieli în avans 13                 151,318          1,090,285
Stocuri                    73,608               83,747
          254,175        1,351,072
Active imobilizate
Imobilizări corporale 14               26,649               48,277
Imobilizări necorporale – jucători 15                     –
Alte imobilizări necorporale 15               18,559               11,649
Creanţe rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători 12                     –
Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate 23                     –
Investiţi și alte active pe termen lung 16               84,000             134,000
          129,208           193,926
   
TOTAL ACTIVE           383,383        1,544,998
   
Datorii pe termen scurt
Credite în conturi curente şi alte împrumuturi 17                     –
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători 18                     –
Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate 23                     –
Datorii faţă de angajaţi 19             246,468             407,396
Datorii faţă de autoritaţile fiscale 20             346,890             553,653
Alte datorii, subvenții și venituri în avans 21             749,211             854,644
Provizioane 22                     –  
       1,342,569        1,815,693
Datorii petermen lung
Credite şi alte împrumuturi 17                     –  
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători 18                     –  
Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate 23                     –  
Datorii faţă de angajaţi 19                     –  
Datorii faţă de autoritaţile fiscale 20                     –  
Alte datorii, subvenții și venituri în avans 21                     –  
Provizioane 22                     –                       –  
                    –                       –  
TOTAL DATORII        1,342,569        1,815,693
   
Active nete/(pasive) / Capital propriu
Capital social               1,300               1,300
Rezerve
Rezultat reportat          (960,486)          (271,995)
Total Capital propriu          (959,186)          (270,695)
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII           383,383        1,544,998
Situațiile financiare au fost aprobate de AGA la 10.03.2020.Au fost semnate în numele acesteia de:

GRIGORE OCTAVIAN

VICEPRESEDINTE

Data: 10.03.2020

Restul cluburilor din eșalonul secund, cât și cele cinci echipe lider din seriile Ligii 3 sunt nevoite să își depună dosarul pentru obținerea certificării pentru următorul sezon de Liga 2 în perioada 25-29 mai, fiecare club având o dată rezervată.

Cluburile ar trebui să primească răspuns din partea FRF, dacă primesc sau nu, și în ce condiții, certificarea la data de 20 – 24 iulie.

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 24 Apr. 2020, 13:30 Actualizat: 24 Apr. 2020, 13:32 Liga 2
Pe aceeași temă