Cererea AFC Hermannstadt de intrare în insolvență, amânată câteva zile! Clubul trebuie să facă dovada că noul Consiliu Director estea statutar!

Ovidiu BOICA 26 Sep. 2021, 09:33 Liga 2
Cererea AFC Hermannstadt de intrare în insolvență, amânată câteva zile! Clubul trebuie să facă dovada că noul Consiliu Director estea statutar!

AFC Hermannstadt a solicitat intrarea în insolvență pe data de 15 septembrie, iar o primă decizie, dacă va fi sau nu aprobată acțiunea respectivă, trebuia luată în cel mult zece zile. Miercuri, 22 septembrie, Tribunalul Sibiu a amânat speța pentru prima zi a următoarei săptămâni, 27 septembrie, timp în care clubul trebuie să dovedească faptul că noul Consiliul Director este statutar, iar Ciprian Fulea este recunoscut drept președinte cu acte în regulă.

Hermannstadt ar fi trebuit să afle în curând dacă îi este aprobată intrarea în insolvență în urma dosarului nr. 2326/85/2021 depus pe 15 septembrie la Tribunalul Sibiu. Cauza a fost amânată pentru luni, 27 septembrie, ”pentru îndeplinirea obligaţiilor dispuse de către instanţă”. Practic, la acea dată clubul sibian trebuie să prezinte dovada că Ciprian Fulea este noul președinte al Consiliului Director.

Pe portalul instanțelor de judecată, în dreptul dosarului mai-sus amintit, la rubrica ”Obiect” se specifică faptul că acțiunea este întreprinsă ”la cererea debitorului” (n.r. – AFC Hermannstadt) în temeiul art. 66, alineatul 10 al Legii 85/2014.

Alineatul 10 din art. 66 al Legii 85/2014 susține că ”cererea debitorului se va judeca de urgență, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părților. Prin excepție de la prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă, judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată în camera de consiliu, în termen de 10 zile de la depunere, chiar dacă cererea nu îndeplinește toate cerințele legale și nu sunt depuse toate documentele. În cazul în care la data depunerii cererii debitorului se găsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, se va proceda potrivit prevederilor alin. (6) teza a II-a”.

Așadar, oficialii grupării de pe ”Municipal” ar fi trebuit să afle până cel târziu sâmbătă, 25 septembrie, dacă li se acceptă intrarea în insolvență, dar în urma deciziei de la mijlocul acestei săptămâni vor mai avea de așteptat câteva zile.

Ce e cu noul Consiliu Director de la AFC Hermannstadt

Iar acum, să vedem ce e cu noul Consiliu Director (CD) al AFC Hermannstadt.

Pe data de 5 august, într-o ședință a vechiului CD, alcătuit din Claudiu Rotar – președinte, Ștefan Băcilă – vicepreședinte, Dan Raica, Albert Wilhelm și Dan Cosman, ultimul fiind reprezentantul legal al lui Hans Martin Tekeser, cu trei voturi pentru (Raica, Wilhelm și Cosman) contra două (Rotar și Băcilă, care au și refuzat să semneze procesul verbal) s-a stabilit ”o nouă ședință (…) pentru data de 19.08.2021, ora 17, la sediul clubului, Hotel Apollo, când se va discuta situația financiară pe baza documentelor comunicate fiecărui membru precum și discutarea altor probleme de funcționare a asociației”. Procesul verbal (PV) are numărul 1087/05.08.2021 și a fost întocmit la ora 17:00.

Ulterior, a apărut un alt proces verbal, culmea, întocmit tot în urma ședinței Consiliului Director din 5 septembrie (!!!), mult mai stufos, dar semnat doar de Rotar și Băcilă, în care, printre altele, era stipulat faptul că Raica, Wilhelm și Tekeser, ceilalți trei membri, și-au pierdut calitatea de… membru pentru că nu și-au plătit cotizația pe mai multe luni, aceiași soartă împărtășind-o alți doi membri din Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

În respectivul proces verbal se notează că ”membrii Albert Wilhelm, Tekeser Hans-Martin prin împuternicit Dan Cosman și Dan Raica nu au fost de acord cu îndeplinirea obligației statutare și au votat să fie amânată plata cotizației până la finalul Pandemiei Covid-19”. Au votat! Trei voturi pentru amânare, împotriva a două care nici nu mai contează dacă au fost împotrivă sau abțineri.

Raica, Dan Cosman și Albert Wilheln acuză că procesul verbal ”mai stufos” a fost întocmit ulterior celui de după ședință și îl acuză pe secretarul de ședință că a încercat să obțină semnăturile celorlalți membri din CD. De fapt a unuia dintre ei, Albert Wilhelm, caz în care balanța ar fi înclinat în favoarea teberei lui Rotar și Băcilă.

”Albert (n.r. – Wilhelm) s-a trezit acasă cu domnul Apostu, care a încercat să-l convingă să semneze procesul verbal. Albert l-a alarmat imediat pe Peter Muller (n.r. – unul din membrii AGA), care a avut un schimb tăios de replici cu Apostu prin mesale”, susține Dan Raica.

”Nu este corect domnule ce ai făcut aici. Și îți spun că nu îmi vine să cred. Conținutul ședinței nu a fost nicidecum acesta care l-ai adus tu la Albert (n.r. – Wilhelm). Iar Dan (n.r. – Raica) și Cosman (n.r. – reprezentantul în CD al lui Tekeser) nici măcar nu i-ai contactat. Nu pot să cred. Zău nu mă așteptam la asemenea ticăloșie”, i-a transmis prin mesaje Muller lui Apostu.

În replică, Apostu i-a răspuns lui Muller că procesul verbal ar fi putut fi semnat cu obiecțiuni, lucru care nu s-a întâmplat, astfel că, la finalul procesului verbal 1042/05/08/2021, scris de mână, erau stipulate următoarele: ”Subsemnalul Apostu Florin în calitate de secretar de ședință am constatat că deși au participat la ședință și au luat act de conținutul procesului verbal, următorii membri: Raica Dan, Wilhelm Albert și Tekeser Hans-Martin prin mandatar au refuzat să-l semneze.”

Rezumând, până în momentul de față, după data de 5 septembrie, avem stabilită data viitoarei ședințe a CD (19 august), în procesul verbal semnat de majoritate (Raica, Wilhelm și Cosman) versus excluderea lui Raica, Wilhelm și Tekeser din CD, conform PV 1042 (!!!), decizie luată cu două voturi pro și trei împotrivă, deci în minoritate…

Ședința secretă din 9 septembrie…

Așadar, o nouă ședință a CD ar fi trebuit să aibă loc pe 19 august… S-a desfășurat însă cu zece zile mai devreme, fără a fi convocați Raica, Tekeser și Wilhelm.

Din PV nr. 1016/09.05.2021 al ședinței (zău că nu mai înțelegem cum se stabilesc numerele de înregistrare ale actelor de acest gen la AFC Hermannstadt!) aflăm că ”ședința Consiliului Director convocată în data de 05.08.2021 de către președintele acestuia a avut loc astăzi, 09.08.2021, ora 11:00 la sediu, unde au participat președintele Claudiu Bucur Rotar, vicepreședintele Ștefan Băcilă și membrii noi aderanți: Fulea Ciprian Gheorghe (n.r. – de fapt, era scris Gheorhe, prenumele consilierului local fiind pocit în mai multe rânduri, de altfel); Irimeș Ioan Adrian; Băcilă Lucian”.

S-a decis noua componență a CD, cum am amintit mai devreme, cu Fulea, Irimeș și Lucian Băcilă, dar și retragerea din calitatea de membri ai Consiliului Director a lui Rotar și Ștefan Băcilă.

De ce primirea de noi membri? Ce se întâmplă cu cei vechi, Raica, Tekeser și Wilhelm? Când a fost decisă și cu ce majoritate excluderea lor? Nimeni nu știe…

Mai mult, în ședința din 13 august, Adunarea Generală a Asociaților (AGA) a AFC Hermannstadt a validat noua structură a CD și a acceptat primirea noilor membri, Fulea, Irimeș, Lucian Băcilă, plus Nicolae Costin Morar și Elena Mădălina Micu.

… și ședința din 19 august

Conform PV 1087/05.08.2021, cel semnat de majoritate (Wilhelm, Raica și Cosman, omul lui Tekeser), trei contra doi (Rotra, Ștefan Băcilă), o nouă ședință a CD ar fi trebuit să aibă loc pe 19 august. De fapt, a avut loc, dar doar cu prezența primilor trei, Albert Wilhelm, Dan Raica și Dan Cosman, la Hotelul Apollo, cărora li s-au alăturat, citim din PV, ”membrul asociat Muller Peter, fără drept de vot, și Ghețe Gabriel, care depune cererea de reprimire în asociație”.

Rotar și Ștefan Băcilă au lipsit! Nejustificat! Cităm din procesul verbal al ședinței respective:

”1. Se reia discuția privind situația financiară a asociației și existența datoriilor către bugetul de stat așa cum a fost stabilit în ședința din 05.08.2021. Se constată că președintele CD (n.r. – Claudiu Rotar) nu a prezentat membrilor asociației alte documente financiare.

Cu unanimitate de voturi ale celor prezenți se hotărăște discutarea situației financiare în ședința următoare pentru când se solicită președintelui CD îndeplinirea obligațiilor de informare a membrilor cu privire la situația financiară.

2. Se discută situația împrumuturilor date de membrii asociației pentru care scadența de restituire este depășită. Se propune amânarea restituirii creditărilor prin încheierea unor contracte noi cu fiecare asociat-creditor.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți se hotărăște încheierea de noi contracte de împrumut pentru creditările care au scadența depășită. (…)”.

În plus, s-a pus în discuție cererea de reprimire în cadrul asociației a d-lui Gabriel Ghete: ”se constată că nu a fost modificat statutul asociației pentru excluderea d-lui Ghete Gabriel și hotărârea de excludere nu a fost comunicată acestuia. Cu unanimitate de voturi se hotărăște revocarea hotărârii Consiliului Director din data de 15.02.2021 în ceea ce privește excluderea d-lui Ghete Gabriel din calitatea de membru și reprimirea acestuia în rândul membrilor asociației”.

Despre cei care nu îl cunosc, Gabriel Ghete are de reprimit o sumă importantă de bani cu care a împrumutat clubul sibian.

În loc de concluzie… Pe lângă toată joaca asta de-a v-ați ascunselea și palmele aplicate peste urechi, pe la spate, ca la leapșa, rămâne o mare întrebare, care trebuie să dea de gândit, iar cei care sunt de specialitate știu despre ce pomenim. Cum poate Consiliul Director al clubului să stabilească schimbarea membrilor asociației și primirea de noi membri, când Adunarea Generală este cea care hotărăște componența organului de conducere, de fapt?

Foto: Valentin Macrea / Sport Pictures

Ovidiu BOICA 26 Sep. 2021, 09:33 Liga 2
Pe aceeași temă