Protocolul cu recomandări al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii pentru reluarea antrenamentelor sportivilor de performanţă după încheierea stării de urgenţă

Liga2.ro 05 May. 2020, 12:53 Special
Protocolul cu recomandări al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii pentru reluarea antrenamentelor sportivilor de performanţă după încheierea stării de urgenţă

Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii au emis un protocol cu recomandări pentru reluarea antrenamentelor sportivilor de performanţă după încheierea stării de urgenţă decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus.

Acest protocol a fost prezentat, marţi, într-o conferinţă de presă, de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.

Recomandările mai pot suferi modificări până la momentul apariţiei acestora în Monitorul Oficial sub forma unui ordin semnat de ministrul Sănătăţii şi ministrul Tineretului şi Sportului.

Prezentăm în continuare recomandările din protocolul prezentat marţi.

Acest document stabileşte liniile directoare recomandate cluburilor, pentru desfăşurarea activităţilor şi diminuarea riscului de infecţiei COVID-19 asociat reluării antrenamentelor în cantonamente în condiţiile de siguranţa pentru:
– Jucători şi familiile lor;
– Staff tehnic, medical şi familiile lor;
– Staff suport şi administrativ.

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID 19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

Protocolul prezent se aplică următoarelor etape de reluare a antrenamentelor în cantonamente:
– Faza 1: Pregătirea preliminară pentru pregătirile de antrenament;
– Faza 2 – Sesiuni de antrenament individual;
– Faza 3 – Sesiuni de antrenament de grup;
– Faza 4 – Sesiuni de antrenament colectiv.

Toţi membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (MS, INSP).

Recomandări specifice:
Resurse umane care includ: staff echipă, staff medical şi fizioterapie; personalul auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curăţenie etc); personalul de securitate.

Măsuri cu caracter general:
– Fiecare club va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.
– Va fi stabilită o listă a personalului a cărei prezenţă este absolut necesară pentru pregătirea şi derularea sesiunilor de antrenamente şi activităţilor suport.
– Înainte de intrarea în cantonament toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin.
– Medicul va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul întregului proces.

În funcţie de nivelul de risc personalul se împarte în 3 categorii.

A. Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecţie crescută: jucătorii, antrenorii, şi alte categorii de personal precum medicii şi terapeuţii.

– Înaintea reluării antrenamentelor, fiecare persoană absolut necesară fiecărui club (staff echipă, staff medical, sportivi) va sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu împreună cu toate persoanele care locuiesc la acel domiciliu.

– Orice simptom trebuie anunţat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament! La ieşirea din izolare, personalul mai sus menţionat va fi testat RT PCR pentru COVID-19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice din definiţia de caz să fie admise să intre în bazele de cantonament desemnate.

– Aceste persoane nu vor părăsi baza de antrenament pe toată perioada desfăşurării acestuia în locaţia asigurată, cu excepţia vizitei medicale obligatorii.

– Triajul epidemiologic, la intrarea în cantonament şi zilnic se va face de către medicul clubului sau un medic angajat de club pe perioada epidemiei (până se declară încheierea epidemiei de către Ministerul Sănătăţii) şi va include: fişe pentru jucători şi staff (temperatură, simptome tuse, dureri în gât, dificultăţi în a respira, anosmia, ageuzia; saturaţia de oxigen) completate în fiecare zi, cu interzicerea participării la antrenament pentru modificări ale oricăruia din criteriile de mai sus.

– În săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la INMS şi policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din ţară. Anamneza completă (chestionar epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv şi o probă de efort concludentă sunt obligatorii.

– Testarea pentru Covid-19 a jucătorilor şi a membrilor staff-ului tehnic se vor efectua şi în orice alt moment, la recomandarea medicului clubului, pentru cazuri speciale/simptomatologie.

– Grupurile de antrenament nu se schimbă şi nu interacţionează între ele decât online până în faza antrenamentelor comune (inclusiv staff).

– Vor exista echipamente de protecţie (PPE) pentru personalul medical la baza de antrenament, plus termometre şi pulsoximetre obligatoriu.

– Dacă membrii personalului se confruntă cu apariţia simptomatologiei contactează medicul clubului, este izolat imediat cu respectarea recomandărilor autorităţilor de sănătate publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima vecinătate două spaţii de izolare pentru persoane cu simptomatologie Covid-19, de câte o persoană, care să nu comunice nici între ele, nici cu celelalte spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

– Transportul de la locul prealabil de izolare către baza de cantonament este recomandat sa fie făcut individual, recomandabil cu maşina proprie, fără a se opri pe acest parcurs.

– Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va efectua cu mijloace de transport proprii/autocare dedicate, cu respectarea distanţării sociale şi un grad de ocupare de maxim 50% .

B. Măsuri recomandate persoanelor care necesita protecţie medie: personalul administrativ şi de suport, precum personalul din bucătarii, personal de curăţenie, magazioner, etc.

– Personalul administrativ şi de suport va fi organizat în două echipe care lucrează în ture de minim 14 zile consecutive. La intrarea în tură va fi supus testării RT PCR pentru COVID 19 şi examinării medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice definiţiei de caz, urmează sa fie admise să intre în tură.

– Membrii fiecărei echipe, personalul de antrenament şi un număr minim de personal de curăţenie care să efectueze curăţenia, dezinfecţia, şi alte sarcini de logistică reprezintă singurele persoane a căror prezenţă este permisă în baza de cantonament.

– Personalul administrativ şi de suport va sosi în locaţiile stabilite înaintea grupurilor de sportivi şi va asigura pe toată perioadă, pregătirea: terenului de antrenament, asigurarea echipamentului sportiv corespunzător, organizarea aprovizionării şi asigurarea pachetelor cu mâncare, dezinfecţia spaţiilor cât mai des şi ori de câte ori este necesar.

– Triajul epidemiologic, la intrarea în tură zilnic se va face de către medicul clubului sau un medic angajat. Aceasta va include anamneză medicală şi termometrizarea.

– Clubul va asigura personalului echipamentele necesare de protecţie (dintre care mănuşile şi masca sunt cerinţele minimale) pe toată perioada turei.

C. Persoane care necesită măsuri reduse de protecţie: personalul de securitate şi pază.

– Personalul de securitate şi pază nu va avea acces în baza de antrenament şi necesită echipament de protecţie individual, monitorizare şi triaj zilnic.

Zona de antrenament

– Se vor stabili locaţiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament.
– Folosirea spaţiilor definite se va face gradual, în funcţie de etapa de antrenament în care se află echipa; saunele vor fi închise.
– Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie atât pentru zonele şi locaţiile utilizate cât şi pentru materialele şi obiectele utilizate de către toate persoanele aflate în baza de cantonament utilizată.
– Dacă este posibil, se recomandă realizarea activităţilor în aer liber şi nu în sală. Se va asigura o bună ventilaţie a tuturor locaţiilor în cazul activităţilor în sală
– Toate echipamentele şi spaţiile utilizate vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament

Bucătăria

Este recomandat ca bucătăria să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Instrucţiuni recomandate pentru gestionarea operaţională a bucătăriei:
– Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfăşoară activităţi de preparare a hranei.
– Responsabilul desemnat asigură planificarea şi supervizarea operaţiilor, deschiderea şi închiderea bucătăriei.
– Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mânuşi şi masca facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
– Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate într-un spaţiu închis şi cu o singură cale de acces
– Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate şi depozitate conform normelor de igienă; ambalajele produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate.
– Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va face de maxim 1-2 ori pe săptămâna, în vederea reducerii contactului cu exteriorul la minim posibil.
– Servirea mesei nu se va face în sala de mese. Aceasta se va efectua în regim „room service” , preferabil în ambalaje de unică folosinţă. Se va evita pe cât posibil contactul dintre personalul de servire/de la bucătărie cu sportivii aflaţi în perioada de antrenament.

Spălătorie

Este recomandat că spălătoria să fie administrată de un personal redus numeric, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Măsurile preventive recomandate sunt:
– Persoană responsabilă de spălătorie trebuie să colecteze în saci de plastic hainele livrate de jucători la finalul fiecărui antrenament sau ridicate din camere,
– Toate hainele trebuie spălate la peste 60 de grade şi prosoapele la peste 80 de grade.
– Personalul care utilizează spălătoria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuşi şi mască facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
– Încălţămintea trebuie dezinfectată utilizând o soluţie alcoolică de 96% după fiecare utilizare
– Un dispenser pentru săpun lichid trebuie să fie disponibil în departament.
– Tot personalul de la spălătorie trebuie să acorde atenţie igienei mâinilor.

Zona vestiarului

– Ca zonă potenţială cu risc crescut de transmitere a infecţiei, prezenta membrilor personalului în zona vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil şi, în general, se recomandă ca acesta să nu fie utilizat în aşa fel încât să fie respectată regula distanţării.
– Trebuie acordată o atenţie particulară curăţării şi dezinfecţiei acestei zone, de fiecare dată după ce a fost utilizată.
– Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasaţi în coşuri aflate la o distanţă cât mai mare de zonă şi care să fie marcate vizibil cu inscripţia: ‘obiecte pentru dezinfecţie’.

Zona medicală şi de fizioterapie

Instrucţiunile recomandate pentru managementul operaţional al zonei medicale şi de fizioterapie sunt:
– Este recomandat că utilizarea zonei să fie limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale
– Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se acorde o atenţie deosebită curăţeniei şi dezinfecţiei în această zonă.

Regula generală

– Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puţin două camere suplimentare de câte o persoană, cu grup sanitar propriu (spaţii de izolare) pentru persoane cu simptomatologie COVID 19, care să nu comunice între ele şi nici cu celelalte spaţii definite; utilitatea acestora este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.
– În cazul în care dintre membrii personalului apar cazuri care se confruntă cu apariţia simptomatologiei, aceştia trebuie să se izoleze rapid şi să anunţe medicul clubului. Acesta din urmă va anunţa DSP teritoriala ale cărei recomandări vor fi urmate.

Articol scris de Marius ŢONE / Agerpres

Conferința de presă susținută de ministrul Ionuț Stroe o poți urmări aici:

Liga2.ro 05 May. 2020, 12:53 Special
Pe aceeași temă