Primarul Piteștiului se implică în salvarea echipei: „Voi discuta cu doi oameni de afaceri”

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 27 May. 2013, 14:57 Actualizat: 28 May. 2013, 11:55 Seria 2
Primarul Piteștiului se implică în salvarea echipei:  „Voi discuta cu doi oameni de afaceri”

După ce acum câteva zile Cătălin Barbu, ad­mi­nis­tratorul delegat al lui FC Argeș, a anun­țat că familia Penescu a trimis o adresă către Primăria Pitești prin care este dis­­pusă să cedeze 50% sau chiar toate acțiunile pe care le deține la clu­bul alb-violet, primarul Tudor Pendiuc este dispus să analizeze oferta.

Edilul argeșean spune că va lua legătura cu po­ten­țiali investitori care ar pu­tea prelua echipa: „Joi am pri­mit acea adresă ofi­cială prin care acți­o­na­rul majo­ri­tar al clu­bu­lui FC Argeș este dispus să cedeze 50% din ac­ți­uni sau chiar pe toate pe care le deține. Tim­pul a fost destul de scurt pen­tru a studia pro­pu­­ne­rea, însă de astăzi vom în­ce­pe să analizăm a­ceastă ofer­tă. Ne vom in­teresa ce datorii are clubul, iar a­poi vom lua și pulsul co­­­­mu­­ni­tății noastre, pen­tru a ve­dea care este pă­re­rea ei despre o even­tu­ală pre­lu­are a echipei de către au­­to­ritățile lo­ca­le. După a­­ce­ea, vom dis­cuta si­tu­a­ția și în Con­si­li­ul Local. În ur­­mă cu câți­va ani, am a­vut dis­cuții cu doi oa­meni de afa­ceri care e­rau dis­puși la a­cea vre­me să pre­ia echi­pa. U­nul era arge­șean, iar ce­lă­lalt nu era din ju­de­țul nos­­­tru. Voi re­lu­a dis­cuțiile cu ei, pentru a ve­­dea da­că mai sunt și a­­­cum dis­puși să pre­ia e­chi­pa FC Ar­­geș”, a de­cla­­­rat, ieri, pentru Curierul Zilei, pri­­marul Tu­dor Pendiuc.

Autor: Marius ANGHEL Publicat: 27 May. 2013, 14:57 Actualizat: 28 May. 2013, 11:55 Seria 2
Pe aceeași temă