Crivac: „Mă bazez doar pe 15 jucători”

Autor: Mihai Andries Publicat: 05 Jan. 2013, 14:00 Actualizat: 05 Jan. 2013, 14:00 Campionat
Crivac:  „Mă bazez doar pe 15 jucători”

Iulian Crivac, antrenorul lui FC Argeș, a vorbit despre plusurile și minusurile echipei în turul campionatului, dar și despre ce vrea să facă în 2013. Principalul piteștenilor își dorește ca în viitorul apropiat să aducă pe FC Argeș în Liga I. Crivac vrea să construiască la Pitești un grup puternic, care să se bată de la egal la egal cu echipele cu pretenții. Antrenorul grupării din Trivale a vorbit și despre campania de achiziții pe care intenționează să o facă și despre tipul de jucători de care are nevoie pentru a întări echipa. 

Cum a fost 2012 pentru tine?

– Pot spune că a fost un an destul de dificil. Eram la Inter­național, la o grupă de juniori, a­poi au existat problemele care au existat. Am venit la FC Argeș la solicitarea președintelui. Întîi am avut o grupă de copii, iar du­pă aceea am ajuns la echipa ma­re ca secund. Am devenit apoi principal. A fost mai greu la în­ceput, însă cred că am ter­minat turul cu brio. Funcția de antrenor principal la FC Argeș mă ono­rea­ză, dar și mă obligă în a­ce­lași timp. Vreau să de­mon­strez că nu am ajuns de­geaba în a­cest post.

Ești mulțumit de rezultatele echipei din prima parte a sezo­nu­lui?

– Rezultatele echipei nu sînt mulțumitoare. Nu am avut cons­tan­ță în joc. Cred că, dacă a­veam acest lucru, eram mai sus cu 3-4 locuri. Asta este situația și trebuie să îmbună­tă­țim lu­cru­rile din mers. Sper ca rezultatele să fie mai bune în par­tea a doua a campionatului.

„Fotbalul modern se joacă și cu mintea”

Cum caracterizezi lotul pe ca­re îl antrenezi?

– De cînd am venit eu la e­chipă, am folosit 14-15 jucători, dintr-un grup de 24. Este ade­vărat că nu am disputat nici mul­te meciuri, pentru că au fost e­chi­pe care s-au retras pe par­curs. Din punctul meu de vede­re, este slab numeric. Nu mă re­fer la capacitatea fiecăruia. Nu putem să mai aducem jucători care să nu facă concurență. Cei care vor veni trebuie să aducă un plus. Concurența este bene­fică în orice domeniu de acti­vita­te și nu numai în fotbal. Fiecare antrenor își dorește ca cel mai bun să joace.

Care ar fi plusurile și minu­surile echipei?

– La plusuri aș trece dăruirea exemplară a echipei. Jucătorii au vrut să joace și au avut iniți­ativă. Ca să obții rezultate, nu es­te de ajuns acest lucru. Eu le-am spus jucătorilor că fotbalul modern se joacă în primul rînd cu picioarele, cu ini­ma, dar tre­buie să folo­sești și ca­pul. Tre­­buie să pui cre­ierul și min­tea la contribuție. Despre mi­nu­suri nu vreau să vor­besc și să le scot în evi­den­ță. Aces­te minusuri tre­­buie să le transform în plusuri.

Întăriri pe posturile deficitare

Ai stabilit lista cu jucătorii care vor pleca și veni la echipă?

– În mare parte da, dar nu vreau să dau nu­me, pentru că nu ar fi corect din partea mea. La veniri, aștept ca ju­cătorii care vor veni să ri­di­ce nivelul grupului. Nu am nevo­ie de fotbaliști care să vină la Pi­tești, să stea aici și apoi să se pla­­foneze. Cred că oricine, cînd se apucă de fotbal, vrea să facă ceva și nu doresc să se păcă­lească singuri.

Care sînt posturile deficitare care ar trebui întărite?

– Am avea nevoie de un fun­daș lateral, unul central și de un mijlocaș ofensiv. Îl avem pe Că­tălin Doman, care s-a refăcut du­pă accidentare, dar mai tre­buie adus cineva, pentru a crea concurență. Și un atacant ar fi bun, chiar dacă noi am dat go­luri destul de multe. Pe unele posturi am jucat cu improvizații și nu putem să ne scărpinăm cu mîna stîngă pe partea dreaptă.

Constanță în rezultate

Profilul jucătorilor pe care îi dorești la echipă cum ar trebui să arate?

– În primul rînd, să aibă un fizic bun, să fie tehnici și cere­brali. Să poată să alerge și să ai­bă mintea limpede. Să aibă plă­cere cînd intră pe teren, iar fot­balul să nu li se pară o po­va­ră. Să arate că nu s-au apucat de­geaba de acest sport. Cel mai bun exemplu pozitiv îl constituie Pandurii, unde jucătorii arată că fotbalul este o plăcere pentru ei. Rezultatele pe care le au nu sînt întîmplătoare și cred că se vor menține în partea superioară a clasamentului.

Cum crezi că va fi returul?

– Sper să fie mai bun ca turul și să avem cît mai puține înfrîn­geri. Trebuie să învățăm din gre­șeli și să avem constanță în re­zul­tate. Îmi doresc să devenim un grup cît mai puternic, iar a­cest lucru se poate realiza doar prin muncă multă.

„Întîi performanță și abia apoi bani”

Se vorbește despre modifica­rea sistemului competițional…

– Am văzut și eu că se discută despre o singură serie cu 20 de echipe. Deplasările vor fi foarte lungi și va trebui să pleci la me­ciuri cu două zile înainte. Asta implică și costuri mai mari. A­cest sistem are avantaje și de­zavan­taje. Cred că ar fi mai con­venabil un sistem cu două serii de cîte zece echipe cu play-off. Cu actualul sistem mai mult mergi cu autocarul decît să joci.

Din punct de vedere finan­ciar, cum stă FC Argeș?

– Pot spune că stăm destul de bine. Salariile sînt mai micuțe, însă trebuie să recunoaștem că nici nivelul la Liga a II-a nu este destul de ridicat. Trebuie să faci performanță întîi și după aceea să ai pretenții la bani mai mulți. Numai jucătorii pot să înmul­țească banii, dacă obțin victorii. Cîștigi meciuri, cîștigi și bani. Tre­buie să existe un echilibru în toate. Prefer un sistem cu salarii mai mici, dar cu prime mari. În acest fel, poți să motivezi și ju­cătorul cînd intră pe teren.

„În sezonul viitor, putem promova”

Cînd se va putea vorbi de­spre promovare?

– În acest moment, nu cred că se poate vorbi de așa ceva, pen­tru că nu ne ajută nici locul din clasament, însă pînă la sfîrșitul campionatului se pot întîmpla multe lucruri. Este posibil ca unele cluburi să nu ia licența, iar altele să nu termine campiona­tul. Este o situație difi­cilă în fot­balul românesc, pentru că sînt pro­bleme financiare peste tot.

Concret, cînd am putea ataca acest obiectiv?

– Piteștiul a fost învățat cu di­vizia A. Eu îmi doresc să ajun­gem cît mai curînd în prima ligă, întrucît una este să joci cu ad­ver­sari de tradiție și pe stadioa­ne frumoase, iar alta este să joci pe coclauri, cu echipe care de-a­bia se adună. Trebuie să ținem cont și de realitatea economică actuală. Ca să ne batem la pro­mov­are, trebuie să avem un grup puternic, cu jucători buni, care să facă diferența. Acest obiectiv ar putea fi fixat în sezonul viitor.

 

Sursa: Curierul Zilei

Autor: Mihai Andries Publicat: 05 Jan. 2013, 14:00 Actualizat: 05 Jan. 2013, 14:00 Campionat
Pe aceeași temă