„Comisarul”, mulțumit de pregătirea tinerilor!

Autori: Mihai Andries, Silviu MIHAI Publicat: 03 Feb. 2014, 07:00 Actualizat: 03 Feb. 2014, 07:00 Bursa transferurilor
„Comisarul”,  mulțumit de pregătirea tinerilor!

Antrenorul principal al CS Mioveni, Ion Moldo­van, s-a declarat mulțumit de stagiul de pre­gătire centra­li­zată la munte, efectuat cu ju­că­torii galben-verzi, la Poiana Brașov. „Comi­sarul” a punctat plusurile acestui canto­na­ment, printre care și pregătirea bună a juni­o­ri­lor, dar și minusurile, cel mai mare fiind ac­ci­dentarea lui Dragoș Dragalina.

Domnule profesor, cum a de­curs cantonamentul de la Po­ia­na Brașov?

– Aș vrea să spun, în primul rînd, că am fost sprijinit foarte mult prin alegerea locului de can­tonament la Poiană. Sigur, mi-aș fi dorit o perioadă în care să putem lucra cu mingea, fără să resimțim frigul, iar mingea să sară pe gloduri, dar până la urmă a fost o perioadă foarte reușită, atât din punct de vedere ad­mi­nis­trativ, și mă refer aici la hotel, cazare, masă, cât și din punct de vedere al vremii. Am prins o pe­rioadă frumoasă și benefică, un­de am putut lucra atât pe teren plat cât și pe teren variat, la ma­rea majoritate a antre­namen­te­lor.

„Am un obiectiv personal”

S-au jucat și niște meciuri…

– Da, am vrut să luăm și niște jocuri, pentru a-i vedea pe unii ju­cători veniți în probe. Din pă­cate, terenul pe care s-a jucat nu ne-a dat posibilitatea să-i ve­dem în postura cea mai bună, dar 60% – 65% ne-am făcut o părere față de toți jucătorii veniți în pe­rioada asta, spre a fi înrolați în gru­pul CS Mioveni, pentru par­tea a do­ua a campionatului, par­te în ca­re eu am un obiectiv per­so­nal pe care l-am explicat și ju­cătorilor.

Care ar fi plusurile acestui sta­­­giu?

– Fac parte din categoria an­trenorilor cu ștate vechi de pre­gătire și consider că o perioadă de 10 – 12 zile la munte, urmată de 10 – 14 zile într-o locație în ca­re frigul nu îți este ostil și te­renurile nu sunt gloduroase, ar fi fost OK. În această perioadă, staff-ul meu a colaborat perfect pentru ca jucătorii să atingă ni­velul maxim. Colaborarea de dinaintea cantonamentului între Didiță, Stoica și Bratu a fost foar­­te bună, iar jucătorii au dat o serie de teste, pentru a vedea de unde au plecat și unde au ajuns cu pregătirea. Testele le vom relua în săptămâna urmă­toa­re. De asemenea, bunul meu prieten, Sensei Constantin Nicu­lae, tatăl lui Marius Niculae, m-a sprijinit și a dat alte teste care le com­ple­tează pe cele date de Stoica și Didiță. Prin acesta, am indivi­du­alizat mult mai bine an­tre­na­men­tele. Tot la plusuri mai pu­tem adăuga lucratul în pan­tă și pe teren variat, în ză­padă de 20 – 30 cm, care i-a aju­tat pe ju­cători să dobîndească for­ță di­namică și explozivă.

Care a fost programul de la munte?

– Antrenamente tehnice, jo­curi plus multe antrenamente la sală, cu un program care se a­dre­sează grupelor musculare. S-a lucrat pe grupe la un număr de 8 aparate. Am vorbit și cu băieții și, în general, sunt mul­țu­mit de parcursul pregătirii fizice, iar din ce am văzut, mi-a plăcut determinarea unor jucători, pe care i-am atenționat unde tre­buie să ajungă cu jocurile.

„Dragalina era exact ce ne trebuia”

Minusuri?

– În primul rînd, accidentarea lui Dragalina, iar apoi pot spune că unii jucători ca Zaharia, Bi­ceanu, Cotigă au suferit din ca­uza condițiilor meteo. Chiar și eu am avut de suferit din cauza fri­gului. Pentru jucători, una este să joci la Marbella, alta este să faci pregătire la munte cu tre­ning, fâș etc… Te condițio­nea­ză oarecum vremea asta, dar  asta este clima spe­ci­fică acestei perioade și zone. Referitor la Dra­galina, îmi pare rău, pentru că eu și jucătorii ne-am pus spe­ranțe în venirea sa. Era exact ce trebuia la mijlocul te­re­nului. Ac­cidentarea asta nu pică bine, în­trucât nu știu dacă vom găsi un alt jucător ca el.

Jocurile au fost relevante?

– Am făcut trei jocuri amicale. Pentru unii au fost relevante, pentru alții nu. Perioada asta ne-a interesat mult mai mult ca pregă­tire specifică. Jocurile au fost și ele binevenite, pentru că ne-au arătat unde suntem și au ară­tat capacitatea unor jucători de a se adapta la condițiile care au fost.

Sînt mai mulți jucători noi ve­niți…

– Aceștia au arătat dorința de a rămîne. Au jucat câte un meci, chiar mai mult. Unii au con­fir­mat, dar nu e relevant în aceste meciuri. Am stabilit cu condu­ce­rea să-i vedem și pe terenuri bune. Aici se poate observa mo­dul cum gîndesc pe teren și cum se angajează la efort, pentru că acestea pot fi atuuri ale unei echipe fără valori deosebite. În săptămâna ce va urma, vom mai avea două jocuri care pot fi edificatoare pentru nou-veniții.

„Chețan trebuie să se adapteze cerințelor”

Gueye?

– În privința lui, lucrurile sunt clare. L-am văzut cu Iașiul și a jucat foarte bine. Avem nevoie în fața porții de viteză și de forță. Are și lacune însă, mai trebuie să mai muncim cu el. Pot spune că e OK…

Ene?

– Am discutat cu el… Nu s-a adaptat la condițiile de zăpada. Am convenit să îl mai vedem și în următoarele două jocuri.

Abuzătoaie?

– Este tânăr și cred că va ră­mîne… Depinde de el, în primul rînd, să treacă peste problemele de sănătate pe care le are. De altfel, l-am oprit la un moment dat de la antrenamente, pe el și pe Vintilă, din cauza crampelor mus­culare.

Roman?

– A avut și el ceva probleme de acomodare…

Șchiopu, Chețan?

– Primul nu are avizul medical și am fost reținut în a-l folosi. Trebuie să mai facă o dată vizita medicală. Al doilea este un jucă­tor de picior stîng, dar bineîn­țeles nu doar de asta poate îl vom opri… Trebuie să se adap­teze cerințelor…

În condițiile în care vor ră­mî­ne toți cei veniți, ar fi com­plet lotul?

– Dacă mai apar jucători, vom fi obligați să-i observăm. E foarte important ca în această perioa­dă să încercăm să gîndim pe un termen cât mai lung.

Ați avut și cîțiva juniori de la centrul de copii și juniori…

– O notă bună pentru jucătorii tineri pe care îi avem la echipă, ca Mazilu, Biceanu… S-au pre­gătit foarte bine. Am avut și ju­niori, Burghel, Gheorghe Pă­un, Marcu, Iordache, Preda. Au fost OK. La ultimul joc, au avut o e­vo­luție peste așteptările mele, lucru ce mi-a dat satisfacție vi­zavi de Centrul de Copii și Ju­niori pe care îl avem la club și de munca pe care o depun an­tre­norii acolo.

„Dumitrache, împrumutat până în vară”

Ar mai fi nevoie de un can­tonament pentru jocuri?

– Sîntem obligați să ne adap­tăm la condițiile de climă din țară și să scoatem maximum în a­ceastă perioadă de până la înce­putul campionatului, care să ne dea speranțe pentru un obiectiv mai mult decât îndrăzneț.

Au plecat câțiva jucători în a­ceastă iarnă…

– Dumitrache nu a vrut să vină în cantonament și am decis să fie împrumutat până în vară. El a avut dorința de a pleca să joace și e chiar benefic acest lucru. Am înțeles că Panait și-a ex­pri­mat și el aceeași dorință. Po­pes­cu și Boboc… Dacă aceste transferuri au o rețetă financiară bună, s-a acționat OK. Singurul jucător care a venit la mine și mi-a spus că pleacă a fost Po­pes­cu. I-am urat baftă și să se îm­plinească ca fotbalist. Lui Boboc i-am zis că nu are sens să mear­gă în cantonament, pentru o zi sau o zi și jumătate până pleca la lot, și ulterior am aflat că va fi trans­ferat.

Încă două amicaluri

De astăzi, jucătorii galben-verzi își vor relua pregătirea pe plan lo­cal. Un prim antrenament al săptămînii va avea loc, la ora 14, la gru­pul Școlar Colibași, după care, marți, se vor face două ședințe de pregătire. Miercuri, este programat un meci amical, joi – două an­tre­na­mente, vineri – unul, iar sâmbătă – un nou joc de pregătire. În urma acestuia se va trage linie vizavi de jucătorii veniți în probe. „De pe 10 februarie, vom intra în linie dreaptă pentru pregătirea primului meci oficial. Este cam devreme, dar nu mai e timp de pro­be…”, a mai spus Moldovan

Au dat trei teste

Jucătorii Mioveniului au dat, în această iarnă, trei teste de verificare. Este vorba de testul Gacon, testul Bosco și testul Vameval. Testele au fot pentru a evalua efortul pe care îl depun ju­că­torii la antrenamente. În urma acestora, s-au făcut și grupe cu jucătorii ca­re sunt apropiați la anumite valori.

Articol scris de Silviu MIHAI

Autori: Mihai Andries, Silviu MIHAI Publicat: 03 Feb. 2014, 07:00 Actualizat: 03 Feb. 2014, 07:00 Bursa transferurilor
Pe aceeași temă