Bondrea, doctor în sport!

02 Feb. 2012, 17:52 Seria 2

Antrenorul de fotbal Marian Bon­drea este, începând de luni, doc­tor în Educație Fizică și Sport. Reputatul tehnician, care a pre­gă­tit și pe FC Argeș acum aproape ze­ce ani, a susținut teza de doc­torat la Facultatea de Educație Fi­zică și Sport din Pitești, în fața u­nei comisii formate din pro­fesori u­ni­versitari experți în Sport.

La eveniment au fost invitați Ste­lică Badea și Marius Prisă­cea­nu, cu care Bondrea a lucrat în A­ra­bia Saudită, Vasile Stan, Tă­na­se Dima, Telu Stancu, Mihai Geor­­gescu și fiul acestuia, dar și oa­meni de fotbal din Craiova. Tema aleasă a fost Con­tribuții privind u­ti­lizarea polio­metriei în pregătirea musculară specifică la jucătorii de fotbal, iar lucrarea a fost susținută în fața unei comisii formate din con­feren­ți­arul universitar doctor al Univer­sității din București Marin Crețu, președintele comisiei, pro­fe­sor u­ni­versitar doctor Mugurel Ni­cules­cu, conducător științific, con­fe­­ren­țiar doctor Viorel Cojocaru, re­fe­rent științific Universitatea Bucu­rești, profesor universitar doctor George Stancu, Universitatea O­vi­dius, din Constanța, și George Si­mion, profesor universitar doc­tor la Universitatea din Pitești.

Timp de o oră și jumătate, Marian Bondrea a expus în fața invitaților și a mem­brilor comisiei conținutul lucrării și a prezentat mai multe imagini vi­deo. Comisia a apreciat lucrarea ca fiind una foarte bună și, astfel, an­tre­norul oltean a devenit doc­tor în Sport. Obținerea docto­ra­tu­lui îi conferă lui Marian Bondrea drep­tul și posibilitatea de a pre­da la ori­ce universitate din țara noastră.

Sursa: Curierul Zilei

02 Feb. 2012, 17:52 Seria 2
Pe aceeași temă