Sinescu: „Presiunea a fost foarte mare”

Mihai Andries 11 Mar. 2014, 09:40 Stiri
Sinescu:**

La finalul meciului de la Zagon, câștigat de fot­ba­liș­tii de la SCM Argeșul Pitești cu 1-0, an­tre­norul ar­ge­șe­nilor s-a declarat mulțumit de sco­rul final și de evo­luția jucătorilor lui. Valen­tin Si­nes­cu spu­ne că echipa a prac­ticat un fotbal bun, dar cere mai multă atenție la fi­nalizare și în a­părare. Teh­nicianul grupării din Tri­vale crede că me­ciu­rile de pe propriul teren cu Chin­dia Tîr­goviș­te și For­tuna Cîm­pi­na vor decide în ma­re mă­sură echipa care va promova la finalul play-off-ului în liga se­cun­dă.

Sinescu a declarat că la ur­mă­toa­rea partidă va menaja mai mulți ti­tulari, pentru a-i avea la jocul de peste două săptămâni, cu Fortuna Cîmpina: „Am făcut o primă re­pri­ză reușită și am practicat un joc e­laborat, cu progresie corectă. Am ratat 3-4 mari ocazii de gol, însă plă­tim tribut lipsei de concentrare. Este bine că am dat gol înainte de pauză. După pauză, a intervenit tea­ma de rezultat și cred că a­ceas­­ta este cel mai puternic ina­mic al nostru. Presiunea a fost foar­­te mare în acest meci. FC Za­gon a ju­cat ofensiv și a avut două si­tu­ații bune de a marca. Jocul și re­zul­tatul echipei sunt cele mai im­portante. Nu aveam voie să facem nici un pas greșit în această par­tidă, având în vedere că adversa­rul este una dintre echipele care au asigurată prezența în play-off. Ori­ce greșeală putea face dife­ren­ța. Este bine că suntem aproape de cei de la Chindia Tîrgoviște, ca­re au reușit să se impună în de­pla­sa­rea de la FCM Câmpina. Lup­­ta pen­tru promovare se va ju­ca până la final. Dacă noi vom re­uși să câș­tigăm atât meciurile de pe propriul te­ren cu Chindia și Fortuna Câmpina, cât și pe cel din depla­sare, cu Atletic Bradu, vom deveni prin­ci­palii favoriți la promo­vare. Cine va a­vea tărie de carac­ter și inspirație acela va câștiga. Până acum, a fost o notă de echi­libru care poate fi per­turbată de anumiți factori. De­mo­nii se as­cund în cele mai mici detalii, de ca­re trebuie să ținem cont”.

Sursa: Curierul Zilei
Foto de Mihai ANDRIEȘ

Mihai Andries 11 Mar. 2014, 09:40 Stiri
Pe aceeași temă