Mioveniului jubilează după ce a scăpat de depunctare: „Nu era corect, logic”

Publicat: 02 Aug. 2012, 15:23 Actualizat: 02 Aug. 2012, 15:26 Seria 2
Mioveniului jubilează după ce a scăpat de depunctare:  „Nu era corect, logic”

Cea mai bună veste a verii pentru CS Mio­veni a venit ieri din partea Federației Româ­ne de Fot­bal, care a decis să anuleze pena­lizarea de 13 puncte cu care echipa arge­șea­nă trebuia să în­ceapă noul sezon de Liga a II-a.

Decizia a fost luată în șe­dința Comitetului Exe­cutiv și astfel Mioveniul va în­ce­pe campionatul de la zero și nu de la -13 punc­te. Hotă­rârea fede­ra­lilor vine după ce, cu o zi îna­inte, condu­ce­rea clubu­lui gal­ben-ver­de a de­pus la Fe­derație un do­sar plin de argu­men­te, prin care cerea anu­larea de­punc­­tării. Iar ieri, într-un comu­ni­cat, FRF spu­nea: „Ți­nând cont de si­­tua­ția cererilor de în­scriere depuse de clu­burile care dețin dreptul de par­ticipare în ca­drul competițiilor Liga a II-a și Liga a III-a, precum și de perma­nenta fluctuație a nu­mărului de e­chipe la aceste ni­ve­luri, s-a decis abroga­rea art. 30 al ROAF, care preve­dea obli­ga­tivitatea acumu­lă­rii unui anu­mit barem de puncte, în caz con­trar procedându-se la de­­punc­ta­rea e­chipei care nu a realizat ba­remul în sezonul com­petițional ur­mă­tor. Drept urmare, CS Mio­veni nu va mai fi penali­zată pen­tru ne­îndeplinirea baremului în cam­pio­natul Ligii I, ediția 2011 – 2012”.

„Obiectivul nu va mai fi evitarea retrogradării”

Conducerea CS Mioveni a pri­mit ieri cu bucurie vestea anulării depunctării, președintele Dumitru Olteanu spunând că așteapta din partea FRF un răspuns pozitiv la solicitarea sa.

„Am fost ieri la Federație și am depus un dosar în care am moti­vat cu mai multe lucruri faptul că nu era corect să se aplice acea pe­­­nalitate. Clubul a făcut demer­suri către FRF pentru anularea de­punctării, pentru că nu era logic dacă ea se aplica. Noi nu puteam fi egali cu celelalte echipe dacă ple­cam cu -13, iar dacă se înscri­au în campioant doar 12-14 echi­pe, noi eram prima la retro­gra­da­re. Am adus și argumente din ROAF, dar și despre investițiile fă­cute de noi la Mioveni și ne-au în­țeles. Ne bucurăm de acest răs­puns pozitiv. Acum, evident, o­biec­tivul nu va mai fi evitarea re­tro­ga­dării, dar nici promovarea. Perso­nal, îmi doresc formarea u­nei e­chipe competitive, care poate fi con­struită într-un an sau doi. Noi trebuie să avem o echipă bună, fie că porneam cu handicap de -13, fie că o luam de la zero. Acum aș­teptăm să vedem când va înce­pe sezonul, iar până atunci vrem să mai aducem 1 – 2 jucători”, ne-a spus ieri Dumitru Olteanu.

Articol scris de Silviu Mihai

Publicat: 02 Aug. 2012, 15:23 Actualizat: 02 Aug. 2012, 15:26 Seria 2
Pe aceeași temă